Inne

Po raz piąty amerykański towarzystwo klasyfikacyjne (American Bureau of Shipping - ABS) przyznało trzy stypendia dla najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG na sumę 7500 dolarów.

W tym roku konkurs wygrały trzy panie:

- Agnieszka Maziarka, studentka kierunku Oceanotechnika, I stop., specjalności Budowa okrętów i jachtów, obecnie na sem. 7,

- Bogumiła Rogatka, absolwentka kierunku Oceanotechnika, I stop., specjalności Budowa okrętów i jachtów, a obecnie studentka kierunku Oceanotechnika, II stop.,  specjalności Projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych, obecnie na sem. 2,

- Katarzyna Anna Warnke, absolwentka kierunku Transport, specjalności Środki transportu wodnego, obecnie studentka kierunku Oceanotechnika, specjalności Ocean Engineering, profil Ship Technology and Offshore Engineering (specjalność w jęz. angielskim).

Politechnika Gdańska zachęca studentów wszystkich kierunków WOiO PG do udziału w kolejnej edycji konkursie.  

W ubiegłym roku czterech najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej otrzymało certyfikat oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2500 dolarów w ramach Konkursu ABS Best Student Award. Laureaci uzyskali najlepsze wyniki w nauce podczas studiów (średnia ze studiów od 4,4 do 5,1) oraz wykazali aktywnością zarówno naukową jak i organizacyjną w trakcie całego okresu studiów.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG stale współpracuje z przemysłem, wspierany jest przez znane koncerny i firmy, takie jak ABS, DNV GL, General Electric czy Gdańską Stocznię „Remontowa”. Uczelnia zachęca studentów do aktywnego zaangażowania w procesie kształcenia w okresie studiów, które jest zauważane i wynagradzane. Bez wątpienia uznania dla studentów i absolwentów przez otoczenie gospodarcze i przemysłowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami (m. in. w ramach takich konkursów jak RINA-KORAB, ABS, REMONTOWA oraz OiO4um) jest także zasługą kadry dydaktycznej i naukowej Wydziału.

rel (Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska)

1 1 1 1

Newsletter