Inne

Trwał ponad dwa miesiące, zaangażował ponad dwa tysiące pracowników i 85 wykonawców. Częściowy postój remontowy rafinerii Grupy LOTOS zakończył się planowo na początku maja. Wszystkie prace zostały wykonane bezpiecznie i zgodnie z budżetem. Podzielono go na dwa etapy – druga część rozpocznie się wiosną 2022 r. Był to pierwszy taki remont w historii gdańskiego zakładu.

Zakres prac prowadzonych na terenie rafinerii Grupy LOTOS był bardzo szeroki. Przeprowadzono działania remontowe i kontrolne 850 aparatów, 1250 rurociągów, 2300 urządzeń infrastruktury automatyki i 600 urządzeń infrastruktury elektrycznej. Usunięto zanieczyszczenia produkcyjne ze wszystkich urządzeń, co w znacznym stopniu wpłynie na ich wydajność w kolejnych latach. Przeprowadzono też działania kontrolno-diagnostyczne oraz odbiorowe umożliwiające bezpieczną pracę rafinerii przez najbliższe 4-5 lat. Wszystkie 19 instalacji i układów technologicznych objętych remontem jest już w normalnym ruchu.

Postój remontowy rozpoczął się 26 lutego 2021 r., kiedy jako pierwsza zatrzymana została instalacja opóźnionego koksowania (DCU – Delayed Coker Unit) wybudowana w ramach Projektu EFRA. Potem zatrzymywano inne instalacje produkcyjne i pomocnicze. W sumie na przełomie lutego i marca zatrzymanych zostało kilkanaście z ponad sześćdziesięciu instalacji, wśród których największe to instalacja hydrokrakingu MHC (Mild Hydrocracking), zintegrowana instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej CDU/VDU (Crude Distilation Unit/Vacuum Distilation Unit), instalacja przerobu ciężkich frakcji ropy – ROSE i wielka instalacja produkcji wodoru. W kwietniu rozpoczął się drugi i ostatni etap postoju – remont trzech instalacji Zakładu Olejowego, produkującego oleje smarowe, które wróciły do pracy na początku maja.

Podział prac pozwolił na lepsze przygotowanie techniczne, technologiczne i organizacyjne ze względu na mniejszą liczbę urządzeń i obiektów ujętych w projekcie. Możliwa była większa elastyczność produkcyjna, co pozwoliło na lepsze dostosowanie się do potrzeb rynkowych, ponieważ część instalacji pracowała w normalnym trybie. Postój częściowy oznaczał także dokładniejszy nadzór nad pracami oraz bardziej szczegółowa, bieżąca analiza stanu technicznego urządzeń. Pozostałe instalacje gdańskiej rafinerii przejdą remont na wiosnę 2022 r.

Postój w czasie pandemii

Postój remontowy zawsze wiąże się z ryzykiem nieprzewidzianych zdarzeń. Ponadto, w tym roku przeprowadzany był w czasie pandemii. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, rafineria została podzielona na 7 stref remontowych. Wprowadzono identyfikację osób poprzez stroje w odpowiednich kolorach. Powstał dodatkowy punkt medyczny, gdzie można było przeprowadzać testy na obecność koronawirusa. W trakcie remontu na terenie rafinerii przebywało około 2 tysięcy osób. W ubiegłych latach było ich nawet 5 tysięcy. Ograniczenie liczby pracowników było kluczem do zminimalizowania zagrożeń wywołanych przez COVID-19.

Po raz pierwszy w czasie postoju na bieżąco monitorowany był też poziom zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych oraz nieprawidłowości dot. zasad bezpieczeństwa pracy. Codziennie wyciągano wnioski, które pomogą lepiej przygotować się do postoju w 2022 r.

Przygotowania do postoju remontowego i jego realizacja przebiegały w trudnych warunkach pandemii COVID-19. Fakt, że nie odnotowaliśmy problemów czy opóźnień świadczy o wysokiej jakości wykonanych prac. To zasługa wszystkich pracowników LOTOSU i wykonawców zaangażowanych w ten projekt. Remont pozwoli nam być bardziej efektywnym i bezpiecznym zakładem – mówi Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Obecnie trwa etap podsumowań i rozliczeń, który potrwa kilka miesięcy. Wnioski zostaną wykorzystane w ramach przygotowań do II części postoju remontowego. A te rozpoczną się jeszcze przed wakacjami.

rel (LOTOS SA)

+3 planowanie
Ten, kto zaplanował harmonogram prac, pracochłonność, przydzielił konkretne firmy do poszczególnych zadań ma bez wątpeinia "łeb na karku". gratulacje!
14 maj 2021 : 04:17 Krzychu | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9559 4.0359
EUR 4.2796 4.366
CHF 4.4937 4.5845
GBP 4.9968 5.0978

Newsletter