Inne

„Nowe możliwości transportowe pomiędzy Polską a Ukrainą. Korytarz Gdańsk-Odessa” to webinarium, które odbędzie się 14 maja br. o godzinie 10:00.

Zgodnie ze światowym trendem postępującej konteneryzacji wymiany handlowej, należy spodziewać się, że również w wymianie handlowej między Polską a Ukrainą "zakontenerowanie" będzie rosło.

Odpowiedzią na to zjawisko jest propozycja wspólnego korytarza transportowego "Gdańsk-Odessa", który połączy nie tylko polskie porty morskie z czarnomorskimi, ale także w szerszym ujęciu ułatwi wymianę handlową pomiędzy Turcją, Iranem i państwami kaukaskimi ze Skandynawią, Wielką Brytanią i państwami Beneluxu.

REJESTRACJA

rel (KIGM)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter