Inne

Następni eksperci dołączają do prac przy budowie podmorskiego odcinka Baltic Pipe. Spółka podpisała umowy z firmami, które zapewnią usługi nadzoru inwestorskiego oraz środowiskowego podczas prac budowlano-montażowych na dnie morza oraz w miejscach tzw. lądowania gazociągu w Polsce i w Danii.

Nadzory inwestorskie będą świadczone na podstawie umów ramowych, podpisanych z trzema firmami – Brunel Energy Europe BV, Nowa People AS oraz Premier Technical Resources Ltd. Kontrakty zostały zawarte w celu sprawowania w imieniu GAZ-SYSTEM nadzoru nad wykonaniem prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzonych przez Saipem Limited. Umowy gwarantują GAZ-SYSTEM dostęp do inspektorów nadzoru, posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie we wszystkich wymaganych przez spółkę obszarach.

Wybrani wykonawcy są znanymi agencjami w branży oil&gas. To zapewni odpowiednią jakość usług i profesjonalny nadzór nad budową gazociągu podmorskiego Baltic Pipe.

Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym kwartale. Zakres umowy obejmuje badania wstępne wzdłuż planowanej trasy gazociągu i nadzorowanie prac wykonywanych na budowie w miejscach wyjścia gazociągu podmorskiego na ląd w Polsce i Danii. W późniejszym terminie nadzory sukcesywnie będą realizowane również na statkach - zgodnie z harmonogramem wykonawcy.

Wskazane powyżej firmy zostały wybrane spośród siedmiu uczestników postępowania, na podstawie oceny kwalifikacji i doświadczenia oraz zaproponowanych cen. Weryfikowane było również dotychczasowe zaangażowanie w realizację podobnych prac oraz możliwość spełnienia podanych warunków.

Do sprawowania nadzoru środowiskowego w trakcie budowy został wybrany Ramboll Danmark A/S. Firma ta była odpowiedzialna dotychczas za prace analityczne, badawcze i projektowe, niezbędne do uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę gazociągu. Zaangażowanie Ramboll w projekcie Baltic Pipe oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac w rejonie Morza Bałtyckiego były jednymi z kluczowych kryteriów, decydujących o wygraniu przetargu.

W ramach umowy Ramboll Danmark A/S zapewni weryfikację zgodności prac budowlano-instalacyjnych z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Będzie także nadzorował działania wpływające na ograniczenie do minimum oddziaływania inwestycji na środowisko. Zakres umowy obejmuje zarówno prace dotyczące dokumentacji projektowej, jak i prace na placu budowy oraz w portach, z których będą korzystać statki zaangażowane w działania budowlano-instalacyjne.

rel (Gaz-Sysem SA)

0 zeglarz
Szanowni czytelnicy ,

Milo patrzeć jak nasza firma troszczy sie o jakosc i stan techniczny wielomiliardowej inwestycji budowanej za pieniądze z budżetu.
Serce rośnie jak sie czyta jak , gdy firmy holenderska Brunel B.V i dunska Ramboll z wieloletnia tradycja w branży offshore będą doglądać naszej perełki energetycznej.

Czy ktoś możne jednak wytłumaczyć , czemu maja służyć firmy , których albo nie można " wygooglac " ( Nowa People AS) lub zostały założone rok temu 12.04.2020 ( PREMIER TECHNICAL RESOURCES LTD ).
Z czterech wymienionych w artykule firm popularny portal profesionalistow LINKEDIN oraz GOOGLE nie moze wyszukac dwóch ostatnich ani osób nimi zarządzającymi.
Jak wiec ma się to oświadczenia GAZ _SYSTEM , że " Wybrani wykonawcy są znanymi agencjami w branży oil&gas. ?
09 sierpień 2020 : 09:35 karoll Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1