Inne

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie "Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019". Publikacja zawiera kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2018 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Są to informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej i globalnej. 

W "Roczniku Statystycznym Gospodarki Morskiej 2019" prezentowane są dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, morskiej flocie handlowej podnoszącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej.

Pobierz publikację: plik PDF (ok. 4,5 MB) 

Zamieszczony w opracowaniu przegląd międzynarodowy pozwala na porównanie stanu polskiej gospodarki morskiej w relacji do danych europejskich oraz światowych w zakresie: obrotów morskich, stanu i struktury rodzajowej statków morskich i ich przewozów, produkcji stoczniowej i złomowania oraz floty rybackiej wraz z wielkością połowów poszczególnych gatunków ryb i bezkręgowców.

rel (GUS)

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019
+1 RSGM 2k19
Thx for info.
04 styczeń 2020 : 11:25 Stan | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8934 3.972
EUR 4.2481 4.3339
CHF 4.4033 4.4923
GBP 5.0519 5.1539

Newsletter