Inne

Główny Urząd Statystyczny opublikował swoje kolejne podsumowanie wyników sektora morskiego - "Gospodarka morska w Polsce w latach 2017-2018".

Jest to opracowanie stanowiące obraz polskiej gospodarki morskiej, obejmujące stan i strukturę podmiotów gospodarczych, liczbę pracujących, wyniki ekonomiczne, stan morskiej i przybrzeżnej floty transportowej oraz przewozy dokonane przez polskich przewoźników morskich, obroty ładunkowe, ruch pasażerów i statków w portach morskich, przemysł okrętowy, rybołówstwo morskie i przetwórstwo rybne, szkolnictwo morskie i naukę.  

W Polityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) zostały określone kierunki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i racjonalnego wykorzystania nadmorskiego położenia Polski.

Najważniejsze cele tej polityki to: wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego oraz zatrudnienia w gospodarce morskiej, zapewnienie bezpieczeństwa na morzu, a także wykorzystanie morskiego potencjału gospodarczego.

Realizacja powyższych celów warunkowana jest rozwojem szkolnictwa morskiego oraz ośrodków naukowo-badawczych, które poprzez współpracę z podmiotami gospodarczymi będą mogły przyczyniać się do wprowadzania innowacji w gospodarce morskiej oraz stymulowania zrównoważonego rozwoju regionów nadmorskich i wzrostu poziomu życia na tych terenach.

Do gospodarki morskiej zalicza się działalność gospodarczą obejmującą eksploatację portów morskich,żeglugę morską, budownictwo okrętowe, rybołówstwo, turystykę morską i przybrzeżną oraz funkcjonowanie ośrodków naukowo-badawczych.

Pobierz opracowanie: plik PDF (ok. 1,25 MB)

Opracowanie Gospodarka morska w Polsce w latach 2017 i 2018 prezentuje podstawowe dane z zakresu działalności podmiotów w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki morskiej na tle dostępnych wyników osiąganych w światowej gospodarce morskiej.

rel (GUS)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.144 4.2278
EUR 4.4519 4.5419
CHF 4.5663 4.6585
GBP 5.1887 5.2935

Newsletter