Inne

Niejednokrotnie zastanawiamy się, co dzieje się z przesyłką podczas drogi do odbiorcy, która zajmuje nawet kilka miesięcy. Okazuje się, że są sposby na to, by śledzić warunki, w jakich podróżuje przesyłany obiekt, np. część zamienna czy całe urządzenie.  

Niedawno miał miejsce przypadek, w którym doszło do znacznego przedłużenia czasu budowy statku ze względu na uszkodzenia, spowodowane zawilgoceniem i korozją, któremu uległy kluczowe elementy wyposażenia - silniki elektryczne oczekujące w stoczniowym magazynie na montaż na drogim, innowacyjnym statku.

Jak informowano na początku lipca - z przeprowadzonego przez dostawcę elektrycznego układu napędowego wstępnego badania przyczyn awarii dwóch silników elektrycznych, które trzeba było wymienić minionej wiosny na Ellen - nowatorskim, jednym z najsilniejszych całkowicie elektrycznych zbudowanych dotąd w świecie statków - wynika, że zostały one uszkodzone za sprawą zwarcia, do którego doszło z powodu zawilgocenia. To z kolei zostało spowodowane nieprawidłowym przechowywaniem w stoczni. Prawdopodobnie pozostawiono je w magazynie zapakowane w folię, pod którą doszło do kondensacji pary wodnej i w efekcie - do zamoczenia silników.

Zagrożeniami w transporcie i składowaniu, które mogą powodować korozję metalu, są m.in. wahania temperatur i wilgotności. Takie zmienne warunki atmosferyczne prowadzą do powstania tzw. "punktu rosy", czyli kondensacji pary wodnej na powierzchni metalu. To zjawisko jest dużym zagrożeniem dla przewożonego produktu i przy niewłaściwie dobranym opakowaniu, może powodować korozję.

Aby uniknąć takiej sytuacji, ważny jest właściwy dobór opakowania chroniącego przed rdzą. Tu pomocne może okazać się użycie urządzenia data logger, które umieszczane jest wewnątrz worka antykorozyjnego VCI. Jego zadaniem jest ciągły pomiar, między innymi temperatury [T] oraz wilgotności bezwzględnej [RH] ze stałą częstotliwością.
Urządzenie to dostarczane jest przez firmę Excor Sp. z o.o. - polskie przedstawicielstwo Zerust Excor, producenta m.in. folii, papierów i płynów antykorozyjnych i emiterów VCI oraz pochłaniaczy wilgoci.
Doradcy techniczni Excor pomagają i odpowiednio programują mierniki indywidualnie do każdej kontrolnej wysyłki tak, by otrzymane wyniki, w jak najwierniejszy sposób odzwierciedliły to, co działo się podczas transportu i pomogły w ten sposób dobrać optymalny materiał opakowaniowy.

Zdjęcie nagłówkowe przedstawia jedno z urządzeń (data logger EL-USB-2-LCD), które wykorzystywane jest przez Excor do badań. W zależności od wprowadzonych ustawień czas zbierania danych może trwać nawet do 12 miesięcy.

Na podstawie wykonanych i zapisanych pomiarów zmian temperatury [T] i wilgotności [RH], doradcy są w stanie określić, czy podczas transportu doszło m.in. do osiągnięcia "punktu rosy", uszkodzenia worka antykorozyjnego lub otwarcia opakowania przez osoby trzecie.

Ilustracje poniżej (zdjęcia nr 2 i 3), przedstawiają przykładowe odczyty wartości zmian temperatury T [°C] - linia koloru czerwonego oraz zmian wilgotności bezwzględnej RH [%] - linia koloru niebieskiego wraz z wyliczaną temperaturą "punktu rosy - dew point" [°C] - linia koloru zielonego.
W obszarach oznaczonych czarnymi owalami można uznać, że dochodzi do kondensacji pary wodnej na powierzchni chronionych antykorozyjnie produktów znajdujących się wewnątrz opakowania, a to prowadzi w dalszym etapie do przyspieszenia procesu korozji metalu. Tak wykonane pomiary temperatury i wilgotności mają ogromne znaczenie przy odpowiednim doborze skutecznego systemu ochrony przeciwkorozyjnej.

Excor dostępny jest na Baltexpo 2019 na stoisku nr 6.08.

rel (Krzysztof Czerski), PBS (PortalMorski.pl)

Zdjęcie 2 i 3 - zapisy danych z data loggera.

 

Zdjęcie 2 i 3 - zapisy danych z data loggera.
1 1 1 1

Newsletter