Inne

Dla sektora morskiego (tzw. blue technologies) to bardzo ciekawa możliwość dofinansowania projektów inwestycyjnych przyjaznych dla środowiska, w kwocie do 2 mln euro. Nabór wniosków zostanie ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości już jesienią b.r. 

Celem programu jest wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji, które wprowadzają w przedsiębiorstwie innowacyjne procesy, produkty, usługi lub rozwiązania w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz wybrzeża. W tym, wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia zmierzające do ograniczania zanieczyszczenia wód morskich i śródlądowych oraz ich bezpośredniego otoczenia. Program powinien także przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a podmiotami norweskimi.

Kto może otrzymać dofinansowanie? Finansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych lub średnich firm, które: zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro.

Finansowanie może być przeznaczone na: wydatki inwestycyjne (maszyny i urządzenia, roboty budowlane), wartości niematerialne i prawne, eksperymentalne prace rozwojowe lub usługi doradcze.

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii - państwa-darczyńcy - jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Maksymalnie można pozyskać 2 000 000 euro. Wsparcie wyniesie do 70 % wartości projektu, co oznacza, że wkład własny otrzymującego dofinansowanie, to co najmniej 30 % całkowitego kosztu projektu. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Szczegółowe informacje na temat programu grantowego będzie można uzyskać podczas seminarium rozpoczynającym się o godz. 14:00 w pierwszym dniu targów Baltexpo, 9 września. Przedstawiciele Agencji opowiedzą o warunkach uzyskania dofinansowania i odpowiedzą na pytania potencjalnych wnioskodawców. Każdego dnia targów będzie można również uzyskać indywidualne konsultacje na stoisku Grantów Norweskich o numerze 4.24.

rel (PARP)

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.8216 4.919
EUR 4.6938 4.7886
CHF 4.9385 5.0383
GBP 5.3113 5.4185

Newsletter