Inne

28 stycznia czterech żeglarzy zdało pierwszy w historii szkolnictwa morskiego w Polsce egzamin na dyplom żeglarza zawodowego na poziomie zarządzania w dziale pokładowym na jachtach. Wszyscy przedtem ukończyli kurs przygotowawczy zorganizowany przez Szkołę Morską w Gdyni.

Cała czwórka będzie mogła teraz posługiwać się dyplomem kapitańskim pozwalającym na prowadzenie jachtów komercyjnych o pojemności do 500 GT. Niektórzy w przyszłości będą starali się uzyskać najwyższe uprawnienia kapitańskie (do 3000 GT).

– Nareszcie są polskie dyplomy wydawane przez Urząd Morski, które będą uznawane przez inne bandery – cieszy się Lucjan, jeden z egzaminowanych żeglarzy. – Niełatwo jednak je zdobyć. Egzamin przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną jest dużo trudniejszy niż żeglarze mogliby przypuszczać. W zdaniu egzaminu pomógł mi kurs przygotowawczy w Szkole Morskiej w Gdyni. Szkoła dysponuje sprzętem i wykwalifikowaną kadrą szkolącą na co dzień oficerów i kapitanów floty handlowej. Kurs jest przeprowadzany przez specjalistów w swoich dziedzinach, z użyciem symulatora mostka nawigacyjnego i ECDIS. Jest możliwość dorobienia brakujących kursów typu ARPA czy GMDSS na miejscu. Szkoła zapewnia również pomoc i wsparcie w kwestiach formalnych i papierologii. Nie mam żadnych wątpliwości, że bez kursu przygotowawczego nie dałbym rady zdać egzaminu w Urzędzie Morskim.

Zdaniem Alfreda Naskręta, dyrektora Szkoły Morskiej, 28 stycznia przejdzie do historii polskiego żeglarstwa.

– Pierwszy, zakończony powodzeniem egzamin na dyplom kapitana jachtów komercyjnych mamy już za sobą – mówi dyrektor Naskręt. – Egzamin odbył się przed CMKE w Urzędzie Morskim w Gdyni, a jako jego uzupełnienie, w „rozliczeniu” od egzaminowanych żeglarzy uznano dyplomy wydane przez Szkołę Morską w Gdyni oraz szkolenia odbyte według programu IYT (International Yacht Training). Teraz zbieramy chętnych posiadaczy kapitańskich patentów żeglarskich na kurs przygotowujący do egzaminu na dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek, na ograniczonym poziomie zarządzania.

Porównując obowiązujący aktualnie programy Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Polskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego doszliśmy do wniosku, że należy zorganizować porządny kurs przygotowujący do egzaminu. Na kursie muszą pojawić się przedmioty, które nie występują w programach związków. Szkolenie przewidziano na 14 dni, a planowany wstępnie termin rozpoczęcia to 8 kwietnia.

Wśród przedmiotów przewidzianych w ramach kursu znalazły się m.in. nawigacja i astronawigacja, meteorologia i oceanografia, manewrowanie jachtem czy prawo morskie i ubezpieczenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Szkoły Morskiej w Gdyni.

Dariusz Olejniczak / Żeglarski.info

1 1 1