Inne

W najbliższą środę, 21 czerwca odbędzie się IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk "Rok Rzeki Wisły 2017 - drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce - wyzwania i szanse" pod patronatem honorowym ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka.

Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć gospodarczych tej części Europy. Rolę korytarza należy rozpatrywać zarówno z punktu widzenia regionu, Polski, jak  i całej Europy. Dla regionów nadmorskich to szansa na dynamiczny rozwój przeładunków portowych i całej gospodarki morskiej. Dla Polski stanowi on szansę na rozwój licznych terminali, centrów logistycznych i parków magazynowych kreujących wartość dodaną i ulokowanych na obszarze całego kraju. W końcu dla Europy korytarz jest szansą na dywersyfikację struktury przepływów towarowych, wykreowanie sytuacji, w której miejsca koncentracji masy ładunkowej lokalizowane będą nie tylko na Zachodzie, ale także na wschód od Łaby. 

IV Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk, które odbędzie się w Gdańsku 21 czerwca skupione będzie przede wszystkim wokół tematyki rozwoju miast w kontekście węzłów miejskich oraz rozwoju dróg wodnych śródlądowych (Rok Wisły) o charakterze samorządowo-eksperckim. 

Konferencja jest imprezą cykliczną, tegorocznym organizatorem Forum jest Związek Miast i Gmin Morskich wchodzący w skład Porozumienia samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk podpisanego w Gdyni 14 listopada 2003 roku i odnowionego 9 grudnia 2013 roku. Pozostałymi sygnatariuszami Porozumienia są: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A1, Konsorcjum Samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty oraz Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.  

Sala Obrad Rady Miasta Gdańska - Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1, Gdańsk, 21 czerwca 2017 rok, godz. 10.00.

Program  

9.30-10.00 Rejestracja  

Blok I prowadzenie: Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich 10.00-10.10 Powitanie - Aleksandra Dulkiewicz, wiceprezydent Miasta Gdańska Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich

10.10-10.25 Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk w polityce europejskiej - Ryszard Świlski, prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk  

Wpływ Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury:  

10.25-10.40 Porty Morskie - Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich 

10.40-10.55 Infrastruktura kolejowa - Piotr Niedźwiecki, prezes Konsorcjum Samorządowego dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty

10.55-11.10 Drogi Wodne Śródlądowe - Tomasz Sowiński, prezes Związku Miast Nadwiślańskich 

11.10-11.25 Infrastruktura drogowa - Wojciech Szczurek, prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej 

11.25-11.35 Dyskusja 

11.35-12.00 przerwa kawowa  

Blok II prowadzenie: Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  

12.00-12.10 Perspektywa i możliwości włączenia polskich śródlądowych dróg wodnych do sieci i korytarzy sieci bazowej TEN-T - Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ 

12.10-12.25 Współpraca międzyregionalna na rzecz rewitalizacji polskich odcinków planowanych Międzynarodowych Dróg Wodnych  E40 i E70 - Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

12.25-12.35 Porozumienie o współpracy Wojewodów na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły - Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski - tbc 

12.35-12.50 "Innowacyjne jednostki w żegludze śródlądowej" - prof. dr hab. Zbigniew Burciu, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny 

12.50-14.05 Potencjał rozwoju dróg wodnych śródlądowych na przykładzie miast Polski: - Węzeł miejski Gdańsk-Gdynia-Sopot - potencjał rozwojowy - Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku - „Projekt flagowy TENTacle - autostrada Bałtyk-Wisła” - dr Michał Tuszyński, Urząd Miasta Gdyni - „Potencjał rozwojowy węzła miejskiego - Szczecin” - Ewa Kurjata, Biuro Strategii Urzędu Miejskiego w Szczecinie  - Tczew - Mariusz Wiórek, pełnomocnik Prezydenta Tczewa ds. Wisły - Elbląg - przedstawiciel miasta, tbc - „Wisła - szansa na transportową multimodalność Bydgoszczy” - Grzegorz Boroń, Dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, Miasta Bydgoszczy  

14.05-14.20 Podsumowanie i dyskusja - Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

14.20-14.25 Prezentacja treści Stanowiska IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk 

14.25-15.00 lunch

rel (Związek Miast i Gmin Morskich)

1 1 1 1

Newsletter