Inne

Z okazji Święta Szkoły Akademia Morska w Szczecinie przygotowała atrakcje, na które serdecznie zaprasza mieszkańców Szczecina:

O godzinie 7.45 – uroczyste podniesienie bandery przed gmachem budynku głównego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2

Zgodnie z marynarską tradycją podniesienie bandery jest dla statku i jego załogi najważniejszym momentem dnia. W ten sposób załogi rozpoczynają kolejne dni pracy. Wiele lat temu tak codziennie zaczynał się kolejny dzień pracy uczelni. Na pamiątkę  tej morskiej tradycji, uczelnia  przy hymnie państwowym i wielkiej  gali branderowej, przeprowadzi skrócony uroczysty apel podniesienia bandery.

O godzinie  8.15 - przy al. Piastów 19 (budynek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego) pod pamiątkową tablicą Państwowej Szkoły Morskiej (prekursorki AM w Szczecinie), spotkają się przedstawiciele jej absolwentów, Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich  pracowników i studentów dzisiejszej morskiej uczelni Szczecina. Podczas krótkiej uroczystości pod tablicą zostaną złożone kwiaty.

O godzinie 11.30 - w holu budynku głównego Akademii Morskiej w Szczecinie (Wały Chrobrego 1-2)  odbędzie się wodowanie książki „Kadry Morskie RP tom VI”.

O godzinie 12.00 – uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie (aula prof. Łaskiego). Podczas posiedzenia Senatu AM wręczona zostanie statuetka Wilka Morskiego dla najbardziej aktywnego absolwenta uczelni oraz wyróżniony najbardziej zaangażowany w życie uczelni i kolegów studenta.

Na obecny kształt Akademii Morskiej w Szczecinie miały wpływ niezwykle ważne wydarzenia w historii kraju i regionu: przyłączenie Szczecina do Rzeczpospolitej w 1945 roku, powstanie jedno wydziałowej Państwowej Szkoły Morskiej w 1947 roku, powstanie Szkoły Rybołówstwa Morskiego  w 1962 roku, powstanie Państwowej Szkoły Morskiej w 1963 roku – jako konsekwencji wzrostu znaczenia Pomorza Zachodniego  w żegludze, obrotach portowych, rybołówstwie i przemyśle okrętowym, połączenie Państwowej Szkoły Morskiej  z Państwową Szkoła Rybołówstwa Morskiego  w 1967 roku, powołanie Wyższej Szkoły Morskiej w 1968 roku i awans WSM do Akademii Morskiej w Szczecinie w 2004 roku. * * *

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie.Szczecińska Akademia Morska kształci oficerów nawigatorów i mechaników okrętowych na potrzeby floty transportowej i rybackiej, pracowników eksploatacyjnych służb portowych, służb armatorskich floty morskiej i śródlądowej oraz administracji morskiej, menedżerów w zakresie międzynarodowego transportu, spedycji i logistyki oraz specjalistów inżynierii ruchu morskiego. Ma trzy wydziały: inżynieryjno-ekonomiczny transportu, mechaniczny i nawigacyjny. Na uczelni studiuje ok. 4 tys. studentów.

źródło: Akademia Morska w Szczecinie - informacja prasowa

1 1 1 1

Newsletter