Inne
Blisko 2000 mil morskiej podróży, ponad 200 godzin na morzu, doskonalenie nabytych umiejętności oraz samodzielne wachty morskie to zadania jakie stoją przed podchorążymi – praktykantami z Akademii Marynarki Wojennej. Studenci V roku studiów wojskowych gdyńskiej akademii w dniach 3 – 14 luty szkolą się na okręcie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Podchorążowie pełnią obowiązki oficera wachtowego, zarówno nawigatora, jak i mechanika okrętowego oraz zapoznają się z zimowymi warunkami hydrometeorologicznymi i nawigacyjnymi panującymi na Morzu Bałtyckim i w Cieśninach Bałtyckich.

Na pokładzie ORP „POZNAŃ” oprócz załogi, zaokrętowanych jest ponad 40 członków szkolenia – praktykantów. Podchorążowie są studentami Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego i Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej. Przyszli oficerowie poznają budowę okrętu, jego urządzenia i mechanizmy oraz organizację codzienną i bojową jednostki. Trasa rejsu zaplanowana jest tak, aby była jak najbardziej zróżnicowana pod względem nawigacyjnym.

Już od pierwszych minut rejsu rozkład dnia praktykantów jest zgodny z rozkładem dnia obowiązującym na okręcie. Studenci pełnią wachty morskie oraz prowadzone są zajęcia programowe.

Na głównym stanowisku dowodzenia trwa intensywne szkolenie – praktykanci Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego określają poprawki urządzeń nawigacyjnych, prowadzą dziennik nawigacyjny oraz pracują na mapach. Wszystkie prace są wykonywane przy pomocy tradycyjnych przyrządów a ich efekty porównuje się ze wskazaniami zaawansowanych technologicznie urządzeń. Studenci poszerzają nabytą wiedzę o praktyczne umiejętności związane z astronawigacją, radionawigacją oraz wykonywaniem pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych.


Podchorążowie Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego prowadzą dziennik maszynowy i formularze techniczne kluczowych mechanizmów na okręcie. Jednocześnie doskonalą umiejętności związane z diagnostyką eksploatacyjną maszyn i urządzeń okrętowych. Podczas ruchu okrętu studenci WME nadzorują pracę urządzeń napędu głównego oraz mechanizmów pomocniczych. Pod nadzorem oficera mechanika pełnią również wachtę na stanowisku dowodzenia działem mechanicznym w morzu.

Podchorążych czeka jeszcze zapoznanie z oznakowaniem nawigacyjnym i ze strefami rozgraniczenia ruchu w rejonach Cieśnin Bałtyckich (Wielki Bełt, Kattegat i Skagerrak). Będą oni doskonalić umiejętności bezpiecznego prowadzenia okrętu w warunkach wzmożonego ruchu oraz metodykę prawidłowego i bezpiecznego pływania w warunkach ścieśnionych w okresie zimowym. Okręty Marynarki Wojennej wykonują zadania przez cały rok, w związku z tym wiedza o tym jak akwen Morza Bałtyckiego może się zmienić podczas zimy jest bardzo przydatna.


ORP „Poznań”, wspólnie z bliźniaczymi okrętami noszącymi imiona polskich miast Lublina, Gniezna, Krakowa i Torunia, wchodzi w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Świnoujściu. Okręty transportowo-minowe proj. 767, typu „Lublin”, zbudowane zostały w Stoczni Północnej w Gdańsku. Przeznaczone są do załadunku z nieuzbrojonego brzegu, transportu morzem i wysadzenia na nieuzbrojony brzeg techniki wojskowej oraz żołnierzy desantu morskiego, może również transportować i stawiać miny morskie w obronnych zagrodach minowych. Okrętem dowodzi kmdr ppor. Mariusz Pioś.

Kierownikiem praktyki jest komandor porucznik Dariusz SZULC (WNiUO), opiekunem studentów WME komandor porucznik Tomasz Kniaziewicz, natomiast dowódcą rejsu jest komandor podporucznik Mariusz Pioś.

Komentarze   

0 Wycieczka malutkich chłpoców
Kierownikiem praktyki jest komandor porucznik Dariusz SZULC (WNiUO), opiekunem studentów WME komandor porucznik Tomasz Kniaziewicz, natomiast dowódcą rejsu jest komandor podporucznik Mariusz Pioś.\nDo 40 studentów tylu opiekunów,dowódców i kierowników.O kapelanie zapomnieliście????
09 luty 2012 : 11:09 kops Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 sluzylem na nim
witajcie szukam marynarzy rocznik 1991-92 dowodca byl kapitan stochaj
15 lipiec 2012 : 09:42 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło: