Żegluga

Towarzystwa klasyfikacyjne i państwa bandery w nowym forum regulacyjnym dla dekarbonizacji i digitalizacji. Siedem wiodących państw bandery oraz towarzystw klasyfikacyjnych łączą siły w celu uruchomienia nowej fali współpracy skupiającej się na wspieraniu przejścia przemysłu morskiego do dekarbonizacji i przyjęcia nowych technologii cyfrowych.

Celem forum technologii morskich (Maritime Technologies Forum - MTF), jest zapewnienie badań technicznych i regulacyjnych, ekspertyz i przywództwa, aby pomóc sektorowi żeglugi i jego organom regulacyjnym w wypełnieniu luki pomiędzy wiedzą techniczną a procesem regulacyjnym.

Ogłaszając swoją nową inicjatywę, grupa stwierdziła, że ramy regulacyjne muszą być aktualizowane, by wspierać rozwój i wykorzystanie nowych technologii, które zapewnią postęp w zakresie bezpieczeństwa ludzi, majątku i środowiska. Poprzez zgromadzenie wiedzy specjalistycznej w celu zaoferowania wskazówek i porad dotyczących wyzwań technicznych i regulacyjnych, MTF będzie wspierać branżę żeglugową i Międzynarodową Organizację Morską w "nawigowaniu" pośród tych zmian i przyjmowaniu ich wpływu.

"Zwiększone wykorzystanie technologii cyfrowych oraz dążenie do dekarbonizacji żeglugi to tektoniczne zmiany dla branży" - powiedział Knut Ørbeck-Nilssen, dyrektor generalny DNV Maritime oraz Członek Komitetu Sterującego MTF. "Będzie się to wiązało ze znacznym wzrostem wykorzystania paliw alternatywnych oraz wyraźnym wzrostem złożoności statków i wyzwaniem związanym z oceną bezpieczeństwa."

Główne obszary zainteresowania forum będą obejmować efektywność energetyczną, paliwa alternatywne oraz rosnący poziom autonomii. Członkowie MTF będą współpracować w zakresie badań i korzystać ze swojej zbiorowej wiedzy w dziedzinie regulacji, aby oferować bezstronne porady dla sektora żeglugi.

Prace forum będą publikowane, a jego członkowie będą dzielić się spostrzeżeniami i wskazówkami z innymi przedstawicielami przemysłu morskiego oraz zapraszać ich do udziału w pracach, aby ułatwić skuteczne i bezpieczne testowanie i przyjmowanie nowych technologii, a jednocześnie pomóc w kształtowaniu globalnych przepisów.

"Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, żegluga stoi w obliczu rosnących wyzwań technologicznych, które wymagają od nas współpracy i połączenia naszych zasobów, doświadczenia i wiedzy, jeśli mamy bezpiecznie wykorzystać potencjalne korzyści dla branży. Wierzymy, że sukces to sport zespołowy, dlatego jesteśmy zaangażowani we współpracę z innymi wiodącymi partnerami branżowymi w celu opracowania praktycznych rozwiązań" - powiedział Christopher J. Wiernicki, Prezes, Dyrektor Generalny i Przewodniczący ABS."

Członkami założycielami MTF są American Bureau of Shipping (ABS), DNV, Biuro Morskie z japońskiego ministerstwa ziemi, infrastruktury, transportu i turystyki, Lloyd's Register, Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK), Norweski Urząd Morski oraz brytyjska Agencja Straży Morskiej i Przybrzeżnej.

Przy okazji ogłoszenia utworzenia nowego forum, Komitet Sterujący Forum Technologii Morskich stwierdził: "Nasze siedem organizacji będzie wspólnie oferować techniczne i regulacyjne przywództwo z korzyścią dla całego przemysłu morskiego. Tempo zmian w przemyśle morskim jest szybsze niż kiedykolwiek wcześniej i powoduje potrzebę solidnego i sprawnego doradztwa w celu wsparcia przyspieszonego przyjęcia technologii. Z niecierpliwością czekamy na możliwość współpracy, aby wspierać żeglugę i IMO w rozwiązywaniu podstawowych wyzwań technologicznych, przed którymi stoi przemysł morski".

Więcej informacji na temat zakresu działalności nowo utworzonego forum można uzyskać na jego witrynie internetowej: www.maritimetechnologiesforum.com.

z mediów

1 1 1 1

Newsletter