Żegluga

Przemysł żeglugowy zmuszony jest regulacjami do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o połowę do roku 2050 w stosunku do poziomu z 2008 r. Cel ten jest do osiągnięcia przy wykorzystaniu paliwa gazowego LNG łącznie z zastosowaniem na statkach pewnych rozwiązań efektywnościowych.

Według specjalistów z firmy inżynieryjnej GTT (znanej głównie z patentów i projektów kriogenicznych systemów przechowywania skroplonych gazów, a głównie okrętowych i lądowych zbiorników LNG), statki napędzane LNG, wyposażone w urządzenia zwiększające efektywność paliwową, mogą być w stanie osiągnąć cel Międzynarodowej Organizacji Morskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. bez konieczności przechodzenia na paliwa o niższej zawartości węgla.

Ograniczenie emisji, jakie można osiągnąć dzięki przejściu na bunkrowanie LNG, jest kwestią kontrowersyjną. Dla przykładu zwolennicy i przeciwnicy podają różne liczby dotyczące efektu cieplarnianego metanu przypadkowo wyciekającego podczas operacji bunkrowania, w zależności od ram czasowych, w których efekt ten jest obserwowany.

Zwolennicy LNG argumentują, że jego stosowanie może przyczynić się do osiągnięcia celu IMO, jakim jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na pracę przewozową o co najmniej 40 % w stosunku do poziomu z roku 2008 do roku 2030.

Jednak powszechnie przyjmuje się, że na statkach napędzanych gazem musiałby być stosowany neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla bio- lub syntetyczny LNG, aby osiągnąć cel na 2050 r., jakim jest zmniejszenie o połowę całkowitej emisji gazów cieplarnianych w branży żeglugowej w stosunku do poziomu z 2008 r.

"LNG w swojej obecnej postaci jest już zgodne z celem na rok 2030" - powiedział Hadi Farhoud, dyrektor ds. strategii i marketingu w GTT, zorganizowanej przez Petrospot na początku kwietnia konferencji Ship Energy Summit 2021.
"A jeśli się doda kilka urządzeń zwiększających efektywność energetyczną, aby zmniejszyć zużycie energii przez statek, uważamy, że LNG łącznie z tymi te urządzeniami zwiększającymi efektywność energetyczną mogą osiągnąć cel na rok 2050".

Jak wyjaśnił Farhoud - modelowanie przypadku GTT opiera na kontenerowcu o ładowności 23 000 TEU.

O "zielonych" technologiach, obniżających emisje zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych ze statków, zgodnie z celami nowej światowej polityki klimatycznej, rozmawiają dzisiaj do południa europejscy branżowi eksperci podczas odbywającej się po raz pierwszy w Gdańsku konferencji GreenMarE.
Konferencja GreenMarE jest jednym z wydarzeń towarzyszących targów gospodarki morskiej InterMarE South Baltic.
Organizatorami GreenMarE są Związek Pracodawców Forum Okrętowe, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o.

Przegląd wybranych środków osiągania celów klimatycznych i redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym m.in. paliw alternatywnych, jak paliwo, amoniak i metanol, a także urządzeń, systemów i rozwiązań efektywnościowych przedstawiono w - dostępnym w najbliższych dniach w salonach prasowych oraz w wersji on-line - nowym wydaniu miesięcznika "Polska na Morzu".

PBS 

Fot.: Anthony Veder 

O metodach karbonizacji żeglugi w dostępnym wkrótce wydaniu miesięcznika ''Polska na Morzu''
O metodach karbonizacji żeglugi w dostępnym wkrótce wydaniu miesięcznika ''Polska na Morzu''

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0243 4.1057
EUR 4.2863 4.3729
CHF 4.4168 4.506
GBP 5.01 5.1112

Newsletter