Żegluga

Zakończyły się prace lodołamaczy na zbiorniku wodnym Włocławek, które miały na celu zmniejszenie zatorów lodowych na zbiorniku i ułatwienie spływu kry w stronę stopnia wodnego. Lodołamanie na Wiśle prowadzone było od 27 stycznia do 28 lutego 2021 roku. 

Dziękuję załogom lodołamaczy za wykonaną pracę. Udało się zmniejszyć zatory lodowe i utworzyć rynnę, dzięki której kra może spływać. Cały czas monitorujemy jednak poziom wód i stan zagrożenia, by w razie konieczności móc szybko zareagować – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W wyniku wystąpienia ujemnej temperatury od 15 stycznia 2021 r. nastąpił intensywny rozwój zjawisk lodowych na rzekach. Na zbiorniku wodnym we Włocławku utworzyła się jednolita pokrywa lodu o grubości 7 cm, której przyrost trwał do 21 stycznia. Dodatnia temperatura powietrza spowodowała roztopy i stopniowe przemieszczanie się kry co doprowadziło do przekroczenia stanu alarmowego w Kępie Polskiej. Ocieplenie, które nadeszło, umożliwiło podjęcie pracy przez lodołamacze, które w liczbie 6 sztuk od 27 stycznia pracowały na zbiorniku. Dzięki ich pracy wytworzyła się rynna, a wody na wodowskazie Kępa Polska uległy gwałtownemu obniżeniu do strefy stanu wody średniej. Lodołamacze pracowały od 27 stycznia do 2 lutego, prowadząc do zmniejszenia zatorów lodowych.

Ponowne gwałtowne obniżenie temperatury powietrza doprowadziło do kolejnych zatorów lodowych od 5 lutego 2021 r. W wyniku intensywnego rozwoju śryżu powyżej istniejącej pokrywy lodowej nastąpiły gwałtowne wzrosty stanu wody w Płocku oraz na wodowskazach w Kępie Polskiej powyżej stanu alarmowego.

Lodołamanie na Wiśle prowadzone było początkowo przez 6 lodołamaczy; następnie prace prowadziło 8 lodołamaczy, a w końcowym etapie w akcji lodołamania brało udział do 10 lodołamaczy.

Aktualny stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Przemszy, Nidzie, Wisłoku, Kamiennej, Wieprzu, Tyśmienicy, Radomce, Supraśli, Omulwi, Orzycu, Bugu, Krznie, Nurcu, Liwcu, Wkrze, Bzurze i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Pilicy, Narwi i Biebrzy.

Akcja lodołamania na Odrze

W akcji lodołamania na Dolnej Odrze uczestniczyło łącznie 13 lodołamaczy, w tym 7 jednostek ze szczecińskich Wód Polskich oraz 6 jednostek niemieckich. Polsko-niemiecka akcja lodołamania, koordynowana przez Wody Polskie, rozpoczęła się 15 lutego 2021 r., a zakończyła się sukcesem 23 lutego 2021 r. Dzięki tym działaniom minęło zagrożenie powodzią zatorową w regionie.

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Stan wysoki zanotowano na Widawie, Nerze i Prośnie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Strzegomce, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Warcie i Noteci. Stan niski obserwowano lokalnie na Bystrzycy i Kwisie.

Pracownicy PGW WP prowadzą bieżącą obserwacje zmian zjawisk lodowych na rzekach. Obecnie następuje ich zanik.

rel (Ministerstwo Infrastruktury)

1 1 1 1

Newsletter