Żegluga

Spółka Proman Stena Bulk Ltd sfinalizowała umowę na budowę dodatkowego statku w ramach partnerstwa joint venture. Chemikaliowiec-produktowiec Stena Prosperous z napędem na metanol dołączy w II połowie 2022 roku we flocie Proman Stena do zbiornikowców Stena ProPatria i Stena ProMare.

Każdy statek będzie zużywał 12 500 ton metanolu rocznie jako paliwa, znacznie zmniejszając emisje w normalnej eksploatacji w porównaniu ze statkami o napędzie zasilanym konwencjonalnymi paliwami morskimi. 

Nowoczesne zbiornikowce o nośności po 49 900 ton, z napędem gotowym na zasilanie metanolem, korzystać będą z szeregu projektowych i technicznych ulepszeń prowadzących do optymalizacji efektywności energetycznej i paliwowej.

Dwupaliwowe silniki MAN najnowszej generacji będą wyposażone w rewolucyjną nową technologię emulsji wodno-paliwowej, znacznie zmniejszającą emisję NOx bez konieczności stosowania kosztownej technologii konwersji katalitycznej, czyli bez instalowania katalizatorów.

Statki będą również wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne ukierunkowane na zapewnienie wyższej efektywności energetycznej, w tym stale kontrolowane spalanie, zoptymalizowana regulacja, przeprojektowane i aerodynamiczne linie kadłuba i nadbudówek oraz prądnica zawieszona (wałowa) zmniejszające zużycie paliwa i pomagające spełnić surowe kryteria emisji.

Dla Proman Shipping te nowe statki oznaczają długoterminowe zaangażowanie w stosowanie metanolu jako paliwa okrętowego przyszłości. Wyprzedzając zaktualizowaną strategię Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) mającą na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze światowej żeglugi, która ma zostać przyjęta w 2023 r., statki te ustanowią nowy punkt odniesienia dla zrównoważonego rozwoju zbiornikowców średniego zasięgu (MR).

Stena Prosperous będzie początkowo wykorzystywany przez Stena Bulk w puli statków zarządzanych komercyjnei przez tego armatora przez okres od dwóch do trzech lat. Będzie więc pierwszym dwupaliwowym statkiem z napędem na metanol, eksploatowanym na otwartym rynku chemikaliów i "czystych" produktów ropopochodnych (CPP) przez konwencjonalnego armatora bez aktywnej umowy z producentem metanolu. Po tym początkowym okresie, Stena Prosperous wejdzie w długoterminow czarter u Proman Shipping.

Metanol jako paliwo okrętowe jest już dostępny w ponad 100 portach na całym świecie, w tym we wszystkich głównych węzłach bunkrowania.
Jest to czyste w spalaniu, bezpieczne do przewozu i w pełni biodegradowalne paliwo, które zapewnia redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2), całkowicie eliminuje emisje tlenków siarki (SOx) i cząstek stałych oraz zmniejsza emisję tlenków azotu (NOx) o 60 % w porównaniu z tradycyjnymi paliwami morskimi.

Erik Hånell, prezes i dyrektor generalny Stena Bulk powiedział: "W Stena Bulk jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju naszego joint venture z Proman Shipping, dodając jeszcze jeden statek do naszego wspólnego przedsięwzięcia. Widzimy siłę w naszym wspólnym zaangażowaniu, które prowadzi do nowych i ekscytujących możliwości."

Z kolei David Cassidy, dyrektor generalny Proman, powiedział: "Jest to okazja do wykorzystania już doskonałej pracy, jaką osiągnęliśmy z Steną w naszym wspólnym przedsięwzięciu, które stanie się teraz obejmującym już trzy jednostki programem wiodących w branży statków dwupaliwowych statków o nazwie handlowej IMOIIMeMAX. Te nowe statki demonstrują nasze zaangażowanie w kierowanie przejściem do metanolu jako niezawodnego paliwa morskiego i są ekscytującym etapem rozwoju dla nas jako armatora."

Stena Bulk, z biurami w siedmiu krajach, jest jedną z wiodących w świecie firm żeglugowych eksploatujących zbiornikowce. Firma kontroluje flotę około 110 statków. Stena Bulk jest częścią Stena Sphere, która ma ponad 20 000 pracowników i roczną wartość sprzedaży ok. 60 miliardów koron szwedzkich.

Założona w 2018 roku Proman Shipping AG, z siedzibą w Wollerau w Szwajcarii, oferuje m.in. zarząd statków i globalny transport oceaniczny dla grupy firm Proman. Firma zarządza flotą 13 wyczarterowanych na czas statków, na którą składa się dziewięć chemikaliowców ze zbiornikami z powłokami cynkowymi, trzy z epoksydowymi, jeden z powłoką marine-line oraz trzema kolejnymi statkami w budowie.

rel (Stena Bulk)

Stena Pro Mare
Stena Pro Mare - wizualizacja
Stena Pro MareStena Pro Mare - wizualizacja
1 1 1 1

Newsletter