Żegluga

Fiński koncern Wärtsilä, wiodący dostawca systemów EGCS (z ang. Exhaust Gas Cleaning System - systemów oczyszczania spalin), popularnie zwanych scrubberami lub płuczkami spalin, odsyła swoich klientów do najnowszego raportu CE Delft, niezależnej organizacji badawczej specjalizującej się w projektach środowiskowych, dotyczącego wpływu EGC na klimat. Badanie to porównuje wyniki z wykorzystaniem paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki.

W raporcie stwierdza się, że wpływ EGC na środowisko jest mniejszy niż wpływ niskosiarkowego paliwa żeglugowego. Zauważono, że emisje CO2 związane z produkcją i instalacją systemu EGC są niewielkie w porównaniu z emisjami generowanymi podczas eksploatacji systemu. Emisja CO2 związana jest głównie z zapotrzebowaniem na energię pomp systemu, co zazwyczaj powoduje łączny wzrost emisji CO2 o 1,5 do 3 procent.

Natomiast w przypadku paliw odsiarczonych całkowity wzrost emisji CO2 jest wynikiem procesów rafinacji. Teoretyczne obliczenia wahają się od wzrostu emisji CO2 o 1 procent do nawet 25 procent przy usuwaniu zawartości siarki w paliwie. Ponadto stwierdza się, że chociaż niższa wartość nie jest w rzeczywistości fizycznie możliwa, to wyższy wzrost procentowy ma zastosowanie tylko do jakości paliwa, która jest zbyt wysoka dla zastosowań morskich. W związku z tym wniosek jest taki, że emisje CO2 związane z produkcją niskosiarkowych paliw żeglugowych znajdą się pomiędzy tymi ekstremalnymi wartościami, jak pokazano na załączonej grafice.

Niniejsze opracowanie stanowi o wpływie różnych opcji redukcji emisji siarki na klimat. Pokazuje, że w wielu przypadkach ślad węglowy wynikający z zastosowania płuczki jest niższy niż w przypadku paliw o niskiej zawartości siarki - powiedział Jasper Faber, kierownik projektu w CE Delft.

Wärtsilä konsekwentnie wykazuje swoje zaangażowanie w minimalizowanie śladu węglowego w sektorze morskim. Widać to nie tylko w naszych produktach i systemach, ale również w naszych procesach produkcyjnych. Cieszymy się, że ten niezależny raport potwierdza, że nasze EGC wytwarzają mniej CO2 niż paliwo niskosiarkowe - powiedział Jan Othman, wiceprezes ds. oczyszczania spalin.

Badania wykazały, że emisje gazów cieplarnianych (GHG) pochodzące z transportu morskiego wzrosły o ponad 10 procent w ciągu ostatnich pięciu lat. Przewiduje się, że emisje te wzrosną nawet o 50 procent do 2050 r., co oznacza, że jeśli cel Międzynarodowej Organizacji Morskiej, jakim jest znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych w branży, ma zostać osiągnięty, konieczna jest kontrola wszystkich aspektów żeglugi morskiej.

AL, rel (Wärtsilä)

Fot.: Sławomir Lewandowski / PORTALMORSKI.PL

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2529 4.3389
EUR 4.5575 4.6495
CHF 4.4327 4.5223
GBP 5.3466 5.4546

Newsletter