Żegluga

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Oznacza to podjęcie działań na rzecz podniesienia poziomu polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej.

"Ustawę o żegludze śródlądowej dostosowano do dyrektywy europejskiej 2016/1629, która ustanawia wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statkom pływającym po śródlądowych drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich oraz klasyfikację śródlądowych dróg wodnych" - napisano w komunikacie.

Nowela doprecyzowuje ponadto procedury administracyjne, aby wyeliminować ewentualne wątpliwości interpretacyjne dotyczące obowiązujących przepisów.

W związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy wprowadzono nowe rozwiązania. Między innymi zobowiązano ekspertów i przewodniczących technicznych komisji inspekcyjnych do składania oświadczeń o wykonywaniu swojej działalności w sposób bezstronny, wprowadzono możliwość odnawiania dokumentów bezpieczeństwa uprawniających do żeglugi po polskich i europejskich śródlądowych drogach wodnych, a na armatorów nałożono obowiązki informacyjne w przypadku zezłomowania statku, co zapewni aktualność prowadzonych rejestrów.

Założono, że wydawanie unijnych świadectw zdolności żeglugowej będzie dotyczyć nie tylko statków żeglugi profesjonalnej, ale także statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o długości większej niż 20 m.

autor: Łukasz Pawłowski

1 1 1 1

Źródło: