Żegluga

Prawnicy reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego złożyli pozew przeciw Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Domagają się publicznych przeprosin za sugestie, jakoby Zarząd Województwa Pomorskiego działał w interesie obcego państwa.

Chodzi o wypowiedź zawartą w materiale „Strategia opozycji czy plan Kremla” autorstwa red. Dominika Cierpioła, wyemitowanym w głównym wydaniu Wiadomości Programu I Telewizji Polskiej S.A. z dnia 13 kwietnia 2018r. Materiał dotyczył rządowych planów przekopu Mierzei Wiślanej. W treści audycji znalazło się twierdzenie, iż budowa inwestycji to jedna z kluczowych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, a negatywną opinię dotyczącą przekopu wydał Zarząd Województwa Pomorskiego w całości złożony z polityków związanych z Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym.

Bezpośrednio po takim wstępie w treści materiału pojawiła się wypowiedź Grzegorza Witkowskiego, wiceministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: „o wiele dalej bylibyśmy dzisiaj z rozwojem gospodarki morskiej, gdyby przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej przekop przez Mierzeję Wiślaną zostałby zrealizowany. I mam pytanie do polityków Platformy Obywatelskiej na Pomorzu: z kim grają – z Kremlem, czy z Warszawą?”.         

Wypowiedź wiceministra Witkowskiego uzupełniona została przez autora materiału stwierdzeniem, że „obecnie jedyną drogą łączącą port morski w Elblągu z Bałtykiem jest droga przez Cieśninę Pilawską, w całości zależną i kontrolowaną przez Rosjan. Przekop Mierzei Wiślanej to więc uniezależnienie się od Rosji i dogodne połączenie z Bałtykiem bez dodatkowych kosztów. Dlatego gdy rząd poinformował o przygotowaniach do inwestycji, Rosjanie wyrazili sprzeciw.”

Wypowiedź Grzegorza Witkowskiego - w ocenie prawników UMWP - spowodowała naruszenie dóbr osobistych oraz dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i reputacji Województwa Pomorskiego. W żaden sposób nie odnosiła się bowiem do merytorycznych aspektów opinii Zarządu Województwa Pomorskiego, negatywnie oceniającej wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji. Miała jedynie sugerować negatywne zachowania po stronie Zarządu Województwa Pomorskiego, podważając tym samym autorytet Województwa Pomorskiego i narażając przedstawicieli Województwa na utratę zaufania społeczności samorządowej. 

Co warte podkreślenia - w ocenie prawników UMWP wiceminister Witkowski, formułując swoją wypowiedź, działał ze z góry powziętym zamiarem dyskredytacji pomorskiego samorządu i w ramach przyjętej przez Ministerstwo polityki pozbawiania wiarygodności stanowiska Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej.

Za takim wnioskiem przemawia fakt, że inne wypowiedzi Marka Gróbarczyka – ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odnośnie opinii Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej utrzymane są w tonie podobnym do wypowiedzi wiceministra Witkowskiego:

1. goszcząc w audycji „Poranne Pytania” Radia Olsztyn S.A. w Olsztynie w dniu 9 lipca 2018 r., minister Gróbarczyk wypowiadając się na temat negatywnej opinii Zarządu Województwa Pomorskiego odnośnie planowanej inwestycji stwierdził: „takie opinie nie mają dla nas większego znaczenia. Marszałek Województwa Pomorskiego mówi w ten sam sposób co Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego (…)”.

2. wypowiadając się natomiast w programie publicystycznym „Kwadrans Polityczny”, wyemitowanym na antenie Programu I Telewizji Polskiej S.A. w dniu 8 czerwca 2018 r., minister Gróbarczyk wskazał, że opinia Zarządu Województwa Pomorskiego nie różni się od opinii, jaką ministerstwo otrzymało od strony rosyjskiej. Jednocześnie minister stwierdził, że pragnie zapewnić zarówno Marszałka Województwa Pomorskiego, jak i Mera Obwodu Kaliningradzkiego o braku negatywnych skutków planowanego projektu przekopu Mierzei Wiślanej.

Warto przypomnieć, że Województwo Pomorskie pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. wezwało ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie specjalnego oświadczenia. Do dnia dzisiejszego minister nie uczynił zadość temu żądaniu. Stąd decyzja o złożeniu pozwu, w którym Zarząd Województwa Pomorskiego domaga się publikacji w głównym wydaniu Wiadomości Telewizji Polskiej S.A. komunikatu o następującej treści:

„W wyniku przegranego procesu sądowego o ochronę dóbr osobistych, wytoczonego przez Województwo Pomorskie, niniejszym oświadczam, że nieprawdziwe są twierdzenia rozpowszechniane publicznie za pośrednictwem Telewizji Polskiej S.A. przez Pana Grzegorza Witkowskiego jako Podsekretarza Stanu w podległym mi Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sugerujące, że Zarząd Województwa Pomorskiego wydając negatywną opinię dotyczącą ekonomicznych i strategicznych przesłanek przekopu Mierzei Wiślanej działał w interesie obcego państwa, tj. Federacji Rosyjskiej, a nie w ramach uzasadnionego interesu reprezentowanej przez niego wspólnoty samorządowej i przysługujących mu jako organowi jednostki samorządu terytorialnego kompetencji.

Wyrażam ubolewanie z powodu wspomnianej wypowiedzi Pana Grzegorza Witkowskiego, jako Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, skutkującej naruszeniem dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i reputacji Województwa Pomorskiego.”

Pozew został złożony w Wydziale II Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie.

rel (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

Fot.: Sławomir Lewandowski

Komentarze   

0 ach ta demokracja
Ach gdzie te czasy ,gdy kanały budowali ''politiczeskoje anegdotcziki''.Nikt nie protestował wszyscy byli za,bili brawo i podziwiali.A teraz np.użycie w projekcie słów'' szata roślinna''zamiast ''roślinnośc''jest powodem do protestu,co świadczy tylko o tym jak wysokiej klasy uczeni zajęli się sprawą.
28 wrzesień 2018 : 17:53 hihi Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Kampania się rozkreca
To tylko polityka. Wybory idą ot co.
28 wrzesień 2018 : 21:38 Eeee Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 Prawda jest taka
ze za PO i poprzednich ekip Polska stała d....ą do morza po mimo ze było całe mnóstwo polityków z wybrzeża ,którzy skutecznie zniszczyli dorobek morski zbudowany do 1989 roku.
29 wrzesień 2018 : 09:17 taka prawda Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-1 ... dorobek morski zbudowany do 1989 roku.
Czy chodzi o flotę desantowców szykującą się do ataku na plaże Danii?
29 wrzesień 2018 : 19:01 x Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Bez przesady
Naprawdę nie rozumiem, kto tu czyje dobra naruszył. Witkowski ma prawo, tak jak każdy, pytać polityków PO, z kim grają w sprawie przekopu. Gróbarczyk też ma prawo wyrazić swoje zdanie. Przekop mierzei i kanał żeglugowy nie jest w interesie Rosji i to chyba rozumie każdy zdrowo myślący. Gdzie tu naruszenie dóbr? Nie jestem miłośnikiem PiS, ale naprawdę, bardzo trudno byłoby udowodnić im zamiar dyskredytacji urzędu marszałkowskiego. Słabe to jest do bólu i świadczy tylko źle o tych urzędowych prawnikach.
30 wrzesień 2018 : 00:12 Antoni Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1