Żegluga

Włączenie odcinka śródlądowej drogi wodnej Szczecin - Berlin do korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk, otwiera możliwości ubiegania się o środki z CEF (Łącząc Europę) na modernizację infrastruktury hydrotechnicznej jeszcze w ramach bieżącej perspektywy finansowej - poinformowało we wtorek Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jak informuje resort chodzi o odcinek Odry w okolicach Szczecina, który był wprawdzie elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej - PAP), jednak nie został włączony do żadnego z tzw. +korytarzy bazowych", co stanowiło formalną barierę dla starania się o środki finansowe na rozwój sieci TEN-T.

Ministerstwo poinformowało, że uwzględnienie fragmentu Odrzańskiej Drogi Wodnej w korytarzu Morze Północne - Bałtyk jest efektem wspólnego polsko-niemieckiego wniosku i dialogu z Komisją Europejską. MGMiŻŚ liczy, że to kolejny krok prowadzący do uwzględnienia całej Odrzańskiej Drogi Wodnej w korytarzach TEN-T.

MGMiŻŚ przypomina, że na początku czerwca Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia regulującego działanie instrumentu CEF. W Załączniku pierwszym do rozporządzenia, w korytarzu sieci bazowej TEN-T "Morze Północne-Bałtyk", wpisane zostało połączenie wodne śródlądowe Świnoujście/Szczecin – Berlin.

Więcej na ten temat:

Komisja Europejska wspiera plany rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej

Poniżej: Mapa śródlądowych dróg wodnych. Ilustr.: MGMŻŚ

1 1 1 1

Źródło: