Żegluga

Minister właściwy ds. żeglugi śródlądowej będzie powoływał i odwoływał przewodniczących i zastępców centralnej komisji egzaminacyjnej - wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

Projekt rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej opublikowano w czwartek na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

Autorzy projektu podkreślają, że należy wskazać "ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej" jako właściwego do powoływania i odwoływania przewodniczącego komisji i zastępców przewodniczącego centralnej komisji egzaminacyjnej i przewodniczących terenowych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na patenty i świadectwa kwalifikacyjne w żegludze śródlądowej.

W świetle rozporządzenia minister właściwy ds. żeglugi śródlądowej będzie także prowadził listy egzaminatorów i wyznaczał przedstawiciela do udziału w egzaminach przeprowadzanych przez centralną komisję.

Jak podkreślają autorzy rozwiązań, rozporządzenie ma charakter porządkowy. Wyrazy "minister właściwy do spraw transportu" zastępuje się w nim wyrazami "minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej".

Ze względu na ciągłość funkcjonowania centralnej komisji egzaminacyjnej i terenowych komisji autorzy przepisów przewidują zachowanie funkcji przez osoby dotychczas powołane na przewodniczących komisji i zastępców przewodniczącego oraz zachowania ważności dotychczasowej listy egzaminatorów.

autor: Kacper Reszczyński

edytor: Bożena Dymkowska

res/ dym/

1

Źródło: