Żegluga

Trwa pogłębianie i udrażnianie w ten sposób koryta Wisły w rejonie Płocka (Mazowieckie). Efektem prac, prowadzonych w ramach działań przeciwpowodziowych, ma być m.in. zmniejszenie ryzyka powstania w okresie zimowym zatorów lodowych na rzece.

Pogłębianie Wisły odbywa się m.in. w okolicy miejscowości Pieńki Ośnickie, powyżej Płocka, gdzie planowane wydobycie osadu z dna rzeki ma wynieść 100-110 metrów sześc.

Prace prowadzone tam na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą z początkiem października, mają potrwać do 1 grudnia. Ich koszt to prawie 900 tys. zł.

„Celem jest zmniejszenie ryzyka powstawania zatorów, usprawnienie przepływu wód wezbraniowych i polepszenie warunków żeglugowych” - poinformował RZGW, odpowiadając na pytania PAP dotyczące przedsięwzięcia.

RZGW podał jednocześnie, że pogłębianie koryta Wisły odbywa się także w rejonie miejscowości Nowy Duninów, poniżej Płocka, gdzie z kolei zakładane wydobycie urobku z dna rzeki to 15-20 tys. metrów sześc. - prace prowadzone są tam siłami własnymi RZGW.

Na Wiśle w rejonie Płocka rozpoczyna się Zbiornik Włocławski, największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się na długości 58 km, do tamy we Włocławku (Kujawsko-pomorskie). Zbiornik ten powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej zapory i tamtejszej elektrowni.

Według szacunków, ilość osadu spływającego każdego roku z górnego biegu Wisły w rejon Płocka i Zbiornika Włocławskiego to ok. 1,5 mln metrów sześc. Skutkiem jest systematycznie wypiętrzanie dna rzeki, co przy wezbraniach zwiększa groźbę powodzi, także w okresie zimy, kiedy powstałe skupiska piasku mogą blokować swobodne spływanie lodu i śryżu, doprowadzając do powstawania zatorów.

RZGW poinformował, że w ramach pogłębiania Wisły w rejonie Płocka i Zbiornika Włocławskiego, w 2016 r. w okolicy miejscowości Maszewo wydobyto 36 tys. metrów sześc. osadu, a w samym Płocku, w pobliżu Mostu Solidarności, usunięto 100 tys. metrów sześc. – w tym przypadku koszt prac wyniósł 700 tys. zł.

W 2015 r., jak wylicza RZGW, w okolicy miejscowości Dobrzyków wydobyto z dna rzeki 75 tys. metrów sześc. urobku, w rejonie Kępy Polskiej 200 tys. metrów sześc., a w Płocku, w okolicach bramy przeciwpowodziowej portu oraz przy Moście Solidarności, łącznie 95 tys. metrów sześc. osadu. Koszt prac wyniósł ponad 3,7 mln zł, przy czym część z nich, jak wcześniej i obecnie, zrealizowano siłami własnymi RZGW.

Pogłębianie Wisły w rejonie Zbiornika Włocławskiego i powyżej niego rozpoczęto po powodzi w lutym 1982 r., gdy w wyniku zatoru lodowego na rzece zalana została lewobrzeżna część Płocka - Radziwie oraz kilka okolicznych miejscowości. Według Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, powódź ta była największą i jednocześnie najgroźniejszą powodzią zatorową w Polsce w XX wieku. Rzeka zalała wtedy ok. 10 tys. ha gruntów i ponad 5 tys. budynków. Ewakuowano ok. 14 tys. ludzi i ok. 12 tys. sztuk zwierząt.

Prace związane z pogłębianiem i stałym udrażnianiem koryta środkowego biegu Wisły przerwano w latach 90. XX wieku. Zostały one wznowione po powodzi w 2010 r., która dotknęła wtedy - w maju i czerwcu - położone pod Płockiem gminy Gąbin i Słubice. Wezbrana rzeka zalała wówczas mniej więcej 6 tys. ha. Ewakuowano ponad 2,5 tys. osób i ponad 2,3 tys. zwierząt.

Systematycznego pogłębiania Wisły w rejonie Zbiornika Włocławskiego i powyżej niego, w ramach stałych działań przeciwpowodziowych, domagają się okoliczni mieszkańcy, w tym działający od 2012 r. w powołanym wówczas Stowarzyszeniu Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej.

autor: Michał Budkiewicz

edytor: Jacek Ensztein

mb/

0 Koszty pogłębiania
To tak jakby liczyć koszt pracy kopalni piasku na suchym lądzie nie licząc zysków ze sprzedaży kopaliny...
25 październik 2017 : 08:18 Pies na ... Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter