Żegluga

Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpoczął realizację II etapu „Modernizacji śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. W ramach przedsięwzięcia, Tractebel Engineering wykona aktualizację dokumentacji projektowej dla modernizacji dwóch śluz na Kanale Gliwickim - Sławęcice i Nowa Wieś, zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego.

Kanał Gliwicki, łączący rzekę Odrę z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, wybudowany został w latach 1935-1941 w miejsce istniejącego od początku XIX w. Kanału Kłodnickiego. Aby zniwelować mierzącą ponad 43 m różnicę poziomów między skrajnymi stanowiskami kanału, wybudowano 6 bliźniaczych śluz żeglugowych o długości 71,5 m, szerokości 12 m i spadach od 4,2 m do 10,4 m. Przez wzgląd na zły stan techniczny śluz, podjęto decyzję o ich modernizacji.

- Obecnie trwa I etap prac, w ramach którego modernizowane są równocześnie śluzy Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica. II etap obejmie śluzę Sławęcice oraz Nowa Wieś, III natomiast będzie dotyczył samego koryta kanału - mówi Linda Hofman, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Jak dodaje, podstawowym celem prowadzonej modernizacji jest przystosowanie śluz, objętych projektem do III klasy drogi wodnej i tym samym poprawa warunków żeglownych.

- Nie można tu także zapomnieć o zapewnieniu bezpieczeństwa korzystającym z Kanału oraz okolicznym mieszkańcom, a także realizacji funkcji przeciwpowodziowej Kanału Gliwickiego - wskazuje Linda Hofman.

Nim jednak ruszą roboty na śluzach Sławęcice i Nowa Wieś, Tractebel Engineering zrealizuje prace przygotowawcze obejmujące swoim zakresem wykonanie aktualizacji projektów budowlanych oraz wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcji rozruchów i eksploatacji śluz, jak również technologii wykonania modernizacji śluz. Dodatkowo opracowane zostaną przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawców robót budowlanych, które pozwolą na sprawne przeprowadzenie postępowań przetargowych.

- To pierwsze tak duże zadanie w zakresie hydrotechniki realizowane przez firmę w Polsce - mówi Paweł Mrowiński, dyrektor ds. rozwoju biznesu Tractebel Engineering.

Przewidywany termin realizacji zadania to 30 października 2015 r. 

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter