Żegluga

W styczniu br. dwa statki Polskiej Żeglugi Morskiej przywiozą dla Zakładów Chemicznych w Policach łącznie ponad 50 tysięcy ton fosforytów. Dla PŻM jest to oznaka powrotu do regularnych dostaw dla polickiej firmy.

Współdziałanie PŻM i ZCH "Police" trwa nieprzerwanie od dziesiątek lat i potwierdzane jest podpisywanymi co pięć lat umowami przewozowymi. Jednak w ubiegłym roku przewozy podstawowego surowca do produkcji nawozów - fosforytów - statkami PŻM były nieregularne. Przyczyną były zawirowania polityczne i gospodarcze w krajach, które dotychczas były głównymi eksporterami fosforytów, tj. Syrii i Tunezji. Obecnie przywrócono regularność dostaw tego surowca, opierając się na Maroku, Algierii oraz Senegalu.

 W tym roku do portu w Policach zawinął już statek PŻM - m/s Irma. Masowiec przywiózł 25,6 tys. ton fosforytów z algierskiego portu Annaba. Rozładunek zakończono 8 stycznia. Natomiast 12 stycznia w Annabie zakończył się załadunek na statek PŻM m/s Delia kolejnej porcji prawie 27 tys. ton fosforytów dla Zakładów Chemicznych „Police”. Masowiec spodziewany jest w polickim porcie 22 stycznia.

Z powodów politycznych (wojna domowa) statki PŻM zaprzestały przewozów fosforytów z portu Tartus w Syrii, zniknęły też z rynku żeglugowego fosforyty tunezyjskie, ponieważ kraj ten, znajdujący się w ogólnym wewnętrznym kryzysie, prawie całkowicie zaprzestał wydobycia tego surowca. Obecnie oprócz tradycyjnego eksportera fosforytów - Maroka, interesującym rynkiem dostaw surowca na terenie Afryki Północnej jest Algieria.

Polska Żegluga Morska z zadowoleniem przyjęła wiadomość o zakupie przez Zakłady Chemiczne w Policach udziałów w kopalniach senegalskich, upatrując w tym szansy obsługi swoimi statkami również i tego kierunku dostaw.

rel (Krzysztof Gogol / PŻM)  

+1 To lubię
Czuję synergię.
17 styczeń 2014 : 13:18 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1