Żegluga

Po niemal dziewięciu miesiącach naszej akcji "Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle" parlamentarzyści dostrzegli wreszcie potrzebę pochylenia się nad zagadnieniem użeglowienia największej rzeki kraju.

Wbrew solennym zapewnieniom przedstawicieli Pomorza z obu izb parlamentu dotąd - mimo tak silnej reprezentacji naszego regionu w centralnych władzach - temat ten nie przebił się na pierwszy plan. Przeciwnie, głośniejsze zdawały się namowy posłów z południa kraju do uregulowania górnego odcinka rzeki. Parlamentarny Zespół ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle, jaki właśnie powołano do życia, ma zmienić ten stan rzeczy.

- Zamierzamy stworzyć platformę do wymiany informacji między ekspertami a przedstawicielami rządu, w tym Ministerstwa Transportu jako kluczowego resortu w tej kwestii - mówi Stanisław Lamczyk, poseł i inicjator powstania parlamentarnego zespołu. - Kiedy pojawiłem się w Sejmie z pomysłem powołania takiego zespołu, usłyszałem najpierw wymówki, że po co kolejny zespół, tyle ich przecież jest. Jednak gdy wyjaśniłem, że dotyczyć będzie użeglowienia Wisły, usłyszałem: "Nareszcie ktoś chce się tym zająć".

Pierwsi posłowie już zadeklarowali udział w jego pracach. Są to poza samym inicjatorem także posłowie Agnieszka Pomaska (z Gdańska), Janusz Dzięcioł (z Grudziądza), Piotr Cieśliński (z Elbląga) czy Artur Gierada (z Torunia) oraz kilku innych. Akces do zespołu zgłosił również senator Leszek Czarnobaj z Kwidzyna.

Poseł Lamczyk przekonuje, że w ostatnim czasie odbiera "sygnały zainteresowania" wiślanym tematem z Ministerstwa Transportu. Zespół zaś ma być pomostem między trzema kluczowymi stronami: rządem, parlamentem a ekspertami. Docelowo zaś, gdy wspólne obrady przyniosą pierwsze rozwiązania, będzie mógł stanowić podstawę dla ewentualnej podkomisji sejmowej, zajmującej się już konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi.

- Jednak najpierw musimy stworzyć coś na kształt mapy zagadnienia, przewodnika, w którym usystematyzujemy priorytety. To ważne ze względu na wieloaspektowość tematu - podkreśla Lamczyk.

To właśnie ma być temat pierwszego, merytorycznego zebrania zespołu. Na jego obrady mają być zaproszeni, poza ekspertami, także przedstawiciele samorządów wojewódzkich.

Mariusz Szmidka, redaktor naczelny "Dziennika Bałtyckiego", zapewnia, że gotów jest natychmiast przedstawić zespołowi listę spraw, które można i należy "załatwić już zaraz".

 

0 Wisła!
Nie uda się rozwinąć transportu w Polsce bez żeglugi śródlądowej na Wiśle (drogi wodne E40 i E70), dostosowanego do konkurencyjnej infrastruktury europejskiej, dającego równorzędne możliwości dostępu do globalnych rynków światowych polskim produktom, a także nie hamującego rozwoju portów Gdańska i Gdyni, mających uprzywilejowaną geograficznie pozycję w Europie.
20 listopad 2013 : 13:24 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło: