Żegluga

Maersk Polska po raz drugi został wyróżniony przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej statuetką Bursztynowego Jajka. Tegoroczną nagrodę, przyznaną firmie za wprowadzenie do Gdańska największych jednostek pływających, odebrał 12 października w Gdyni z rąk Anny Wypych-Namiotko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Thomas Bagge, prezes Zarządu i szef regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W ubiegłym roku Maersk Polska został uhonorowany za wprowadzenie serwisu AE10, utrzymanie i rozwinięcie bezpośredniego połączenia kontenerowego. W tym roku zaś za wprowadzenie do gdańskiego portu największych jednostek Maersk Line, będące efektem sukcesywnego rozwoju serwisu AE10, łączącego terminale kontenerowe Dalekiego Wschodu i Europy.

- Nagroda Bursztynowego Jajka to dla nas dowód uznania ze strony największych polskich organizacji zajmujących się tematyką logistyki morskiej oraz sygnał, że serwis AE10, który oferujemy, spełnia oczekiwania i potrzeby naszych klientów – mówił Thomas Bagge. - Największe podziękowania należą się wszystkim pracownikom Maersk Line, których wyróżnienia takie jak to, stymulują do dalszej pracy nad tworzeniem kompleksowej oferty. Dzięki nim i naszym klientom produkty Maersk budują sprzyjające postępowi otoczenie biznesowe, stanowiące siłę napędową dla rozwoju miasta i regionu. Zgodnie z tymi celami w 2012 roku uruchomiliśmy w Polsce dwa dedykowane połączenia kolejowe, stanowiące swego rodzaju przedłużenie serwisu AE10 w głąb lądu.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej (KIGM) nagrodę Bursztynowe Jajko przyznaje corocznie, za najbardziej spektakularne osiągnięcia w polskiej gospodarce morskiej.

Na zdjęciu: Thomas Bagge odebrał statuetkę z rąk Anny Wypych-Namiotko. W środku Jerzy Uziębło, prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.
Fot. Maersk Polska

1 1 1 1