Żegluga

Senat poparł w czwartek nowelizację ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Wprowadza ona systemy certyfikacji dla morskich farm wiatrowych i urządzeń do wyprowadzania mocy.

Ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej poparł w czwartek Senat. Nowelizację przyjęto z dwiema poprawkami; za głosowało 98 senatorów, przeciw była jedna osoba, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas budowy i eksploatacji w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego morskiej farmy wiatrowej oraz zespołu urządzeń służących do wprowadzania mocy z morskiej farmy wiatrowej do miejsca rozgraniczenia własności zwanego zespołem urządzeń - powiedziała podczas czwartkowego posiedzenia izby wyższej senator Alicja Zając, sprawozdawca Komisji Infrastruktury.

Ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie morskim w zakresie nadzoru nad procesem projektowania, budowy oraz eksploatacji morskiej farmy wiatrowej oraz zespołu urządzeń.

Szczegółowe rozwiązania przewidziane w projekcie w zakresie przepisów o bezpieczeństwie morskim, morska farma wiatrowa oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy będą musiały uzyskać certyfikaty potwierdzające spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji oraz budowy w zakresie: wytrzymałości, nośności, stateczności, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska oraz warunków użytkowych odpowiednich do przeznaczenia różnych typów urządzeń i konstrukcji lub instalacji wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej – dodała Zając.

Ustawa wprowadza system certyfikacji odpowiednich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na poszczególnych etapach budowy morskich farm wiatrowych i urządzeń do wyprowadzania z nich mocy. Nadzór i certyfikację będą wykonywać tzw. uznane organizacje z odpowiednim upoważnieniem. Przepisy regulują zakres wymagań koniecznych do otrzymania odpowiednich certyfikatów.

Zgodnie z ustawą morską farma wiatrowa oraz zespół urządzeń służący do wyprowadzania mocy będą musiały uzyskać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikat zgodności projektowej ma być wydawany przed rozpoczęciem budowy, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji - po zakończeniu budowy, a w fazie działania certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji odnawiany raz na pięć lat.

Małgorzata Miszczuk 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter