Offshore

Do 14 czerwca br. przedłużono prace zespołu ds. ceny maksymalnej za energię elektryczną z morskich farm wiatrowych - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Konieczne jest wykonanie dodatkowych analiz warunków panujących obecnie na rynku energii - dodało.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało o wydłużeniu prac zespołu ds. ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji. Przewodniczący, w uzgodnieniu z ministrem klimatu i środowiska, podjął decyzję, że prace zespołu zostaną przedłużone do 14 czerwca br.

"Ze względu na specyfikę II fazy systemu wsparcia, a także otoczenie międzynarodowe, konieczne jest wykonanie dodatkowych analiz warunków panujących obecnie na rynku energii elektrycznej w celu zapewnienia odpowiednio wyliczonej ceny maksymalnej stanowiącej podstawę rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce" - podało MKiŚ.

Jak informuje resort na swoich stronach, w fazie II przewidziano aukcje dla morskich farm wiatrowych, działające na zasadach podobnych do aukcji OZE. Jeśli chęć udziału zgłoszą co najmniej trzy podmioty, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosi rozpoczęcie aukcji. Uczestnicy mogą zgłosić swoje oferty, a aukcję wygra uczestnik deklarujący najniższą cenę energii. Pierwsze aukcje zostały zaplanowane na lata 2025, 2027, 2029 oraz 2031, w trakcie których prawo do pokrycia ujemnego salda przyznane zostanie instalacjom o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 GW, natomiast aukcje w kolejnych latach będą przeprowadzane w zależności od postępu rozwoju farm.

Zadaniem zespołu jest też wypracowanie rekomendacji w zakresie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, wyrażonej w złotych za 1 MWh, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 5 kwietnia br., do zadań zespołu należy też analiza dostępnych danych dotyczących kosztów wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych i cen energii, w tym: kosztów operacyjnych oraz dodatkowych kosztów inwestycyjnych ponoszonych w okresie eksploatacji, w którym wytwórca korzysta z prawa do pokrycia ujemnego salda, kosztów inwestycyjnych ponoszonych w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także kosztów całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji, uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej. 

Anna Bytniewska 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0298 4.1112
EUR 4.3184 4.4056
CHF 4.515 4.6062
GBP 5.1078 5.211

Newsletter