Żegluga

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. Polska złożyła w IMO deklarację przystąpienia do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM, 2004). Oznacza to, że zgodnie z art. 18(3) tej Konwencji, dla Polski wejdzie ona w życie w dniu 26 listopada 2020 r.

Konwencja BWM została przyjęta w dniu 13 lutego 2004 r. i jest pierwszą konwencją międzynarodową, która wprowadza instrumenty prawne i techniczne dotyczące ryzyka wynikającego z przemieszczania organizmów w wodach balastowych.

Przedostanie się gatunków obcych do nowych środowisk może doprowadzić do znacznych zmian struktury i dynamiki ekosystemu morskiego. Zjawisko to może nie tylko stanowić zagrożenie dla dotychczasowych form gospodarczego wykorzystania morza, ale także zagrażać zdrowiu ludzkiemu, m.in. w związku z rozwojem chorobotwórczych drobnoustrojów lub zakwitów toksycznych glonów.

W związku z powyższym, głównym celem Konwencji BWM jest zapobieganie, zmniejszanie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie przenoszenia tych organizmów, i patogenów przez kontrolowanie i właściwe postępowanie ze statkowymi wodami balastowymi i osadami.

Przedmiotowa umowa międzynarodowa weszła w życie w dniu 8 września 2017 r.

Obecnie do Konwencji przystąpiło 86 państw, których floty handlowe stanowią łącznie około 91,12 % pojemności brutto światowej floty handlowej.

Okólnik IMO potwierdzający przystąpienie Polski do Konwencji BWM dostępny tutaj.

Każdego roku statki transferują do 10 mld ton wód balastowych, co powoduje wprowadzenie obcych gatunków do akwenów portowych i wód przybrzeżnych. Szerzej piszemy o tym w miesięczniku "Polska na Morzu". Lutowe wydanie (2019) dostępne jest pod linkiem TUTAJ.

rel (PRS)

Fot.: Sławomir Lewandowski / PORTALMORSKI.PL

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2996 4.3864
EUR 4.5752 4.6676
CHF 4.7453 4.8411
GBP 5.2718 5.3784

Newsletter