Żegluga

Liczba członków programu certyfikacji środowiskowej Green Marine, amerykańsko-kanadyjskiej inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, stale rośnie, zgodnie z najnowszym raportem o wynikach programu, w którym uczestniczy ponad 140 armatorów, władz portowych, operatorów terminali, dyrektorów stoczni i korporacji.

Program umożliwia uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi pojawiającymi się technologiami i wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju od 95 partnerów.

Certyfikat środowiskowy Green Marine został wydany 12. rok z rzędu licznym uczestnikom w całej Ameryce Północnej na podstawie ich udokumentowanych wysiłków na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju w transporcie morskim.

Każdy z armatorów, władz portowych i morskich, operatorów terminali i zarządców stoczni dobrowolnie podejmuje się działania wykraczającego poza przepisy środowiskowe w ramach obowiązujących wskaźników efektywności programu.

Ich indywidualne wyniki za 2019 r. są publikowane w Internecie jako część rocznego sprawozdania z wyników działalności Green Marine, wskazującego te wysiłki na poziomie 1 (monitorowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska) do poziomu 5 (doskonałość i przywództwo).

Według raportu, armatorzy statków wykazali się największą poprawą w zakresie ograniczenia hałasu, zaś terminale, porty i stocznie w zakresie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Europejska przygoda

W ramach współpracy Green Marine z Surfrider Foundation Europe został wprowadzony program certyfikacji Green Marine Europe, który ma informować firmy branży morskiej o wpływie ich działalności na środowisko, a także wesprzeć je w zminimalizowaniu śladu ekologicznego. Kluczowymi graczami w tej adaptacji jest grupa europejskich przedsiębiorstw żeglugowych i interesariuszy transportu morskiego. Ma to stworzyć mechanizm poprawiający wyniki w zakresie ochrony środowiska w skali europejskiej.

AL, z mediów, rel (Green Marine)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter