Żegluga

W Koszalinie na otwartym spotkaniu konsultacyjnym zaprezentowano trójwariantową koncepcję przebudowy Kanału Jamneńskiego. 7 grudnia w Mielnie odbędą się konsultacje społeczne. Za 45 dni powinna zapaść decyzja o wybranym wariancie - powiedział we wtorek dyrektor Biura Projektów Hydrotechnicznych i OZE Energa Invest dr inż. Jan Haftka.

Koncepcję przebudowy Kanału Jamneńskiego wykonała wybrana w przetargu Energa Invest, która przekazała ją Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Przedstawiciele obu podmiotów we wtorek uczestniczyli w konsultacjach w Koszalinie, gdzie prezentowano warianty koncepcji.

Pierwszy wariant zakłada automatyzację obsługi zasuw, wykonanych wcześniej w planie naprawczym oraz budowę śluzy i przepławki szczelinowej. Szacunkowy koszt to 22 mln zł, jednak z poszerzeniem o budowę wałów wokół jeziora koszt wzrósłby do 140 mln zł. Wariant drugi przewiduje usunięcie obecnie istniejących wrót sztormowych, wybudowanie śluzy dla jednostek pływających w morskiej części kanału, przepławki szczelinowej, zewnętrznego portu morskiego oraz portu wewnętrznego pomiędzy mostem drogowym a jeziorem wraz z uwzględnieniem przebudowy mostu. Z budową wałów koszt realizacji szacowany jest na 261 mln zł.

Natomiast wariant trzeci, oprócz budowy wałów, usunięcia wrót sztormowych i wykonania przepławki szczelinowej, zawiera plan wybudowania portu pełnomorskiego, przebudowy mostu wraz z budową śluzy dla jednostek pływających. Ta inwestycja miałaby kosztować 313 mln zł. „Wyniki głosowania oraz zebrane uwagi i wnioski przekażemy Wodom Polskim, które ostatecznie wybiorą wariant do realizacji. Mamy na to 45 dni” – poinformował we wtorek w Koszalinie dyrektor Biura Projektów Hydrotechnicznych i OZE Energa Invest dr inż. Jan Haftka.

7 grudnia konsultacje społeczne odbędą się w Mielnie. Informacja o wybranym rozwiązaniu zostanie zamieszczona na stronach szczecińskiego oddziału Wód Polskich oraz Energa Invest. „Jesteśmy na etapie koncepcji. Następnie będą potrzebne raport oddziaływania na środowisko, operat wodno-prawny, instrukcja gospodarowania wodą czy projekt budowlany i wykonawczy. Dopiero wówczas sama budowa. To proces kilkuletni” – zaznaczył Haftka. Dodał, że każdy z proponowanych wariantów obejmuje obszary, które są w zarządzaniu Wód Polskich, ale także Urzędu Morskiego w Słupsku, Starostwa Powiatowego w Koszalinie czy urzędów miast w Mielnie i w Koszalinie. Jego zdaniem, interesariusze będą musieli się porozumieć w sprawie wybranego wariantu.

Dyrektor szczecińskiego oddziału Wód Polskich Marek Duklanowski podkreślił, że liczy na partycypację samorządów gmin, nawet tych, których teren bezpośrednio nie przylega do jeziora ze względu na jego walor turystyczny. Zaznaczył, że na całość inwestycji Wody Polskie mają 20 mln zł. „Jesteśmy gotowi na pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych. Jesteśmy otwarci na (…) modyfikację wariantów” – powiedział Duklanowski.

W lipcu Energa Invest przedstawiła plan naprawczy dla jeziora Jamno, który zakłada zastąpienie dwóch par wrót sztormowych zasuwami sterowanymi ręcznie i wykonanie quasi przepławki komorowej dla ryb w miejscu pozostałych dwóch par wrót oraz montaż monitoringu wizyjnego.

W październiku zastępca dyrektora zarządu Zlewni Koszalin Dariusz Tkacz poinformował, że prace budowlane w ramach planu naprawczego powinny zacząć się i zakończyć w 2020 r. We wtorek w Koszalinie Duklanowski zapewnił, że już w czerwcu wrota będą sterowne, a pieniądze na realizację inwestycji są zarezerwowane. Koszt to ok. 700 tys. zł bez monitoringu fizykochemicznego.

Inwestycję na Kanale Jamneńskim w gminie Mielno (Zachodniopomorskie) w 2013 r. zrealizował Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. W styczniu 2018 r. to PGW Wody Polskie przejęło nadzór nad urządzeniami i wodami w Polsce i to ono zajęło się sprawą jeziora Jamno, które przez budowę niesterownych wrót sztormowych, od 6 lat ulega degradacji. Rybom uniemożliwiono swobodny przepływ między jeziorem a morzem. Nie mają go także żeglarze.

Autor: Inga Domurat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter