Żegluga

Należąca do Grupy Energa spółka Energa Invest przekazała Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie wstępną koncepcję przebudowy wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim - poinformowała w czwartkowym komunikacie Energa.

Zaproponowane działania mają zapobiegać dalszej degradacji środowiska poprzez zatrzymanie ucieczki wody z jeziora Jamno do morza za pomocą zaprojektowanych zasuw. "Specjaliści Energi Invest zaproponowali przebudowę wrót sztormowych na kanale z podziałem na dwie strefy. Takie rozwiązanie techniczne umożliwi regulację poziomu wody w jeziorze i wymianę wód z morza do jeziora oraz umożliwi swobodną migrację ryb" - napisano w komunikacie.

Energa przypomina, że inwestycję na Kanale Jamneńskim w gminie Mielno (woj. zachodniopomorskie) w 2013 r. zrealizował likwidowany Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. W styczniu 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło nadzór nad urządzeniami i wodami w Polsce i zajęło się sprawą jeziora Jamno.

Jezioro, przez budowę niesterownych wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim, od 6 lat ulega degradacji na skutek uniemożliwienia wymiany wody pomiędzy jeziorem a morzem. "Konieczne jest podjęcie działań w celu uniknięcia katastrofy ekologicznej w tym rejonie" - napisano.

Energa Invest przekazała koncepcję wstępną zawierającą wariant naprawczy, który ma na celu doraźne rozwiązanie głównych problemów związanych z obecnym funkcjonowaniem wrót sztormowych. W koncepcji wstępnej skupiono się na rozwiązaniu następujących problemów: braku skutecznej i w pełni kontrolowanej regulacji stanów wody w jeziorze Jamno przy stanach ekstremalnych, braku sterowalności wrotami sztormowymi, braku wymiany wody pomiędzy morzem i jeziorem oraz braku możliwości migracji organizmów dwuśrodowiskowych między jeziorem a morzem.

"Zaproponowaliśmy podzielenie czteroprzęsłowej konstrukcji na dwie części. W części zachodniej przewidziano wykonanie komorowej przepławki dla ryb, która będzie umożliwiała migrację ryb w obu kierunkach, niezależnie od stanu wody w jeziorze i w morzu. Natomiast w drugiej, wschodniej sekcji, zaproponowano wstawienie zasuw płaskich dwudzielnych, które umożliwią sterowanie poziomami wody w jeziorze" - powiedział cytowany w komunikacie Jan Haftka, dyr Biura Projektów Hydrotechnicznych i OZE wi Energa Invest.

Jako działania uzupełniające do przebudowy wrót sztormowych Energa Invest zaproponowała wykonanie monitoringu wizyjnego rejonu wrót sztormowych oraz monitoringu stanu fizykochemicznego wód jeziora w obszarze dwóch eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

Jak informuje Energa, koncepcja wielowariantowa została podzielona na dwa podstawowe opracowania: koncepcję wstępną - zawierającą wariant naprawczy oraz koncepcję właściwą – zawierającą minimum trzy warianty rozwiązań. "Po przedstawieniu koncepcji wstępnej specjaliści Energa Invest przystąpili do opracowywania koncepcji właściwej, która będzie zawierać różne warianty przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim wraz z analizą wielokryterialną. Mają być w niej przedstawione kompleksowe rozwiązania problemów z dotychczasowym sposobem funkcjonowania węzła wodnego na kanale, w tym brakiem możliwości przepływania jednostek turystycznych pomiędzy jeziorem Jamno a Morzem Bałtyckim" - napisano w komunikacie.

"Koncepcja właściwa, zawierająca warianty przebudowy węzła wodnego, ma być wykonana do 15 listopada br. Następnie, po odbiorze dokumentacji przez PGW Wody Polskie, zaproponowane rozwiązania techniczne zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym. Na podstawie wybranego i zaopiniowanego wariantu inwestor zleci opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do realizacji inwestycji" - dodano.

autor: Łukasz Pawłowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3937 4.4825
EUR 4.6494 4.7434
CHF 4.5871 4.6797
GBP 5.3969 5.5059

Newsletter