Żegluga

9 lipca 2019 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Grup roboczych Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. Głównym tematem spotkania była możliwość uwzględnienia potrzeb sektora żeglugi śródlądowej w dokumentach dotyczących nowej perspektywy finansowej UE.

Ministerstwo przedstawiło swoje działania oraz zadania zrealizowane w pierwszym półroczu tego roku przez partnerów w przygotowywaniu programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych, tj. przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz przez Zarząd Morskiego Portu Gdańska SA. MGMiŻŚ potwierdziło, że prace nad programami przebiegają zgodnie z harmonogramem i przygotowanie projektów programów rozwoju dróg wodnych zakończy się w I kwartale 2021 roku.

Główna część spotkania była poświęcona możliwościom uwzględnienia potrzeb sektora transportu wodnego śródlądowego w przyszłych programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE. Członkowie grup roboczych - przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, armatorzy, przedstawiciele uczelni wyższych i stowarzyszeń, biznesu - zapoznali się z informacjami przedstawionymi przez przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i rozwoju o harmonogramie prac dotyczących nowej perspektywy finansowej.

W dyskusji na ten temat przedstawiciele urzędów marszałkowskich podzielili się aktualnymi informacjami o możliwości ujęcia rozwoju dróg wodnych w dokumentach strategicznych i programowych na poziomie regionalnym. Natomiast samorządy gminne podkreślały konieczność uwzględnienia lokalnych potrzeb, obejmujących modernizację śródlądowych dróg wodnych oraz wzmocnienie sektora transportu wodnego śródlądowego (w tym infrastruktury portowej) w przyszłych programach operacyjnych, a także w instrumentach rządowych.

Wójt Malczyc przedstawił informacje o rozwijającym się prywatnym odrzańskim porcie w Malczycach i przedstawił propozycje rodzajów wsparcia dla przedsiębiorców działających w sektorze. Prezydent Raciborza przekonywał o tym, że biorąc pod uwagę powtarzające się okresy suszy, zmiana funkcji zbiornika Racibórz dla zasilania Odrzańskiej Drogi Wodnej staje się oczywista. Przedstawił informację z której wynika, że podczas majowego wezbrania przez czaszę wykańczanego zbiornika przepłynęło ok. 120 mln m3 wody. Prezydent zauważył, że gdyby tę ilość wody zatrzymać w zbiorniku i użyć jej do zasilania drogi wodnej, żegluga na Odrze prawdopodobnie nie stanowiłaby problemu przez znaczną część sezonu nawigacyjnego.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury poinformowali o celach i zakresie rozpoczynającej się rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zachęciło do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych i wyrażenia w nich poparcia dla rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Wytyczne dotyczące transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) – ocena

Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej

Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Konsultacje projektu harmonogramu prac

rel (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter