Żegluga

Prace związane z "sercem" projektu Efektywnej Rafinacji, czyli instalacji opóźnionego koksowania, mają się zakończyć do końca maja - poinformowała PAP Grupa Lotos. Spółka wskazała, że będzie to pierwsze takie urządzenie w Polsce.

Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja) to budowa kilku nowych instalacji rafineryjnych oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji i obiektów, dzięki którym znacznie pogłębi się przerób ropy w gdańskiej rafinerii. Głównym celem projektu jest lepsze zagospodarowanie tzw. ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty.

Lotos poinformował PAP, że ostatnie prace przy „sercu” projektu EFRA, czyli instalacji opóźnionego koksowania (DCU - Delayed Coker Unit - PAP) mają zakończyć się do końca maja br. Na początku miesiąca zaawansowanie całego projektu efektywnej rafinacji wynosiło 99,6 proc.

"Budowane DCU będzie pierwszą taką instalacją w Polsce, dzięki której rafineria Lotos dołączy do grona najnowocześniejszych przetwórców ropy naftowej na świecie" - poinformowała Grupa Lotos.

Jak podkreśliła spółka, dzięki instalacji opóźnionego koksowania rocznie z ok. 1,4 mln ton ciężkiej pozostałości, m.in. ciężkiego, zasiarczonego oleju opałowego (COO - PAP) oraz asfaltów przemysłowych i drogowych powstanie ok. 900 tys. ton wysokomarżowych paliw - przede wszystkim paliw lotniczych i olejów napędowych, a także ok. 400 ton koksu.

Ciężka pozostałość to dla rafinerii w Gdańsku poważny problem, bo są to produkty o ujemnej marży, czyli ich cena sprzedaży jest niższa od ceny ropy, z której powstają - podała spółka.

"Alternatywą dla instalacji EFRA były technologie zgazowania oraz spalania w elektrociepłowni, ale analizy wykazały, że budowa instalacji koksowania jest najtańsza, a jej praca - najbardziej efektywna" - wyjaśnił Lotos. "Technologia koksowania wytwarza najmniej CO2, za który trzeba ponosić wysokie opłaty emisyjne" - dodała Grupa.

Ciężki olej opałowy, poza zasiarczeniem, zawiera też związki metali ciężkich, dlatego jego wykorzystanie jest coraz bardziej ograniczane ze względów środowiskowych.

COO jako paliwo statkowe nie może być używany na wybranych akwenach zamkniętych, m.in. na Morzu Bałtyckim i Północnym (od 2015 r. zawartość siarki w paliwie nie może tam przekraczać 0,1 proc. - PAP), a dopuszczalna zawartość siarki w paliwie używanym na otwartych oceanach jest systematycznie ograniczana.

Na początku 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO - PAP) ograniczające zawartość siarki w paliwach napędzających statki z 3,5 proc. do 0,5 proc. Jak przypomina Lotos, te paliwa są głównym źródłem wykorzystywania ciężkiego oleju opałowego, którego cena w konsekwencji wejścia w życie nowych przepisów jeszcze spadnie.

"W związku z IMO rafinerie muszą odpowiednio zagospodarować tzw. ciężka pozostałość, ponieważ sprzedaż ciężkiego oleju opałowego stanie się jeszcze trudniejsza, mimo że część statków nadal będzie go wykorzystywała po zainstalowaniu systemów odsiarczania. Wzrośnie natomiast popyt na morzu na olej napędowy, a Lotos wyprodukuje go z COO" - poinformował koncern.

"Przewidywane korzyści finansowe - EBIT to 780 mln zł rocznie, czyli inwestycja, której przewidywany koszt to 2,2 mld zł, ma bardzo wysoką stopę zwrotu" - informuje Grupa Lotos.

Realizacja projektu EFRA rozpoczęła się w czerwcu 2015 roku. "Gdy instalacje kompleksu koksowania zostaną przekazane do Lotos Asfalt, rozpocznie się rozruch" - podał koncern.

Spółka wskazała, że nowe instalacje projektu EFRA w pełni uzupełniają obecny ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i docelowo umożliwią zastąpienie produkcji nisko marżowych produktów większą ilością paliw silnikowych.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Lotos to także sieć blisko 500 stacji paliw, zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. 

autor: Radosław Jankiewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter