Żegluga

Armator Hapag-Lloyd jest pierwszą firmą, która otrzymała certyfikat "DNV GL Excellence Green Star" zaświadczający o zgodności z najwyższymi standardami w dziedzinie recyklingu statków. Na targach SMM w Hamburgu dokument ten Anthony’emu J. Firminowi – dyrektorowi operacyjnemu Hapag-Lloyd wręczył Knut Ørbeck-Nilssen – dyrektor generalny DNV GL – Maritime.

- W 2007 roku Hapag-Lloyd był pierwszą na świecie linią kontenerową, która otrzymała certyfikat DNV GL „Excellence - 5 Stars”. Cieszymy się, że możemy kontynuować tę tradycję – mówił w Hamburgu Firmin. - Będziemy nadal pracować na rzecz bardziej ekologicznego recyklingu statków, poszukując innowacyjnych sposobów ochrony środowiska naturalnego. 

- Hapag-Lloyd pokazał, że ich statki są demontowane w sposób bezpieczny i zrównoważony. Razem z certyfikatem „Excellence - 5 Stars” to wymowne świadectwo, że działania tego armatora wykraczają daleko poza ogólnie przyjęte w branży żeglugowej standardy jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska – przyznał Knut Ørbeck-Nilssen. 

Program recyklingu statków Hapag-Lloyd's obejmuje współpracę ze stoczniami, które utylizują odpady niebezpieczne zgodnie z normami ISO 14001 oraz wytycznymi Konwencji z Hongkongu. Przewoźnik ten stale monitoruje i dokumentuje proces recyklingu statków, wyprzedzając w tym zakresie wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyclingu statków, które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2013 r., ale zacznie w pełni obowiązywać dopiero od 31 grudnia 2018 r.

Ww. Rozporządzenie z wyprzedzeniem wprowadziło w życie szereg wymogów konwencji z Hongkongu, ustanowiło też europejski wykaz zatwierdzonych zakładów recyklingu statków, w których statki pływające pod banderą UE będą musiały być złomowane. Zakłady te będą musiały być poddane niezależnej certyfikacji i kontroli. W Rozporządzeniu w sprawie recyklingu statków wykracza się poza zapisy konwencji z Hongkongu również poprzez ustalenie bardziej rygorystycznych norm dla zakładów recyklingu statków i uwzględnienie dalszego gospodarowania odpadami oraz praw pracowniczych.

Certyfikat "DNV GL Excellence Green Star" umożliwia firmom żeglugowym dokumentowanie ich zaangażowania w bezpieczeństwo i ochronę środowiska poprzez wdrożenie programu "zielonego" recyklingu statków. Program ten obejmuje m.in. przygotowanie inwentaryzacji materiałów niebezpiecznych, wybór stoczni złomowej, audyt stoczni przed zawarciem umowy recyklingowej, aktywny monitoring procesu recyklingu statków, wdrożenie planu recyklingu statku, a także wydanie oświadczenia o zakończeniu złomowania przez zakład recyklingu.

Warunkiem wstępnym dla uzyskania "DNV GL Excellence Green Star" jest certyfikat "DNV GL Excellence - 5 Stars", który można otrzymać, spełniając co najmniej dziesięć wymagań w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i ochrony, środowiska i efektywności oraz działania i komfortu pracy. DNV GL weryfikuje zgodność z ww. certyfikatem "Pięciu Gwiazdek" co trzy lata, m.in. poprzez audyty systemów zarządzania bezpieczeństwem (ISM) oraz jakością (ISO).

AL, rel (DNV GL)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter