Żegluga

Eksperci Deloitte, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (European Community Shipowners’ Associations - ECSA), opracowali przygotowali raport oparty na analizie sytuacji międzynarodowej w kontekście konkurencyjności europejskiego rynku morskiego.

Celem opracowania było wskazanie konkurencyjności polityki żeglugowej Unii Europejskiej, w stosunku do polityk żeglugowych wybranych krajów, będących czołowymi konkurentami UE w tym zakresie (jak Singapur, Szanghaj, czy Dubai). W raporcie dokonano porównania polityk żeglugowych panujących w tych krajach oraz przedstawiono rekomendacje co do zmian, mogących mieć wpływ na podniesienie atrakcyjności terytorium UE dla armatorów i operatorów.

Porównania dokonano w oparciu o następujące kryteria:
- opodatkowanie i zachęty fiskalne,
- uregulowania prawne,
- atrakcyjność flagi,
- dostępność finansowania,
- czynniki ekonomiczne i polityczne,
- dostępność wykwalifikowanej siły roboczej,
- ramy prawne dotyczące użytkowania statków oraz
- stopnień skomplikowania prowadzenia biznesu na danym terytorium.

Autorzy raportu wyrazili nadzieję, że konkluzje z niego płynące będą podstawą do dalszej dyskusji na forum UE i przyczynią się do zmian podnoszących atrakcyjność terenów UE na arenie międzynarodowej. Raport co prawda nie odnosi się do poszczególnych regulacji panujących w krajach członkowskich UE, jednak zdaniem Macieja Janickiego, starszego menedżera w dziale doradztwa podatkowego, płynące z niego wnioski warto byłoby uwzględnić w ramach regulacji krajowych w Polsce.

Publikacja dostępna jest do pobrania:

rel (Deloitte)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter