Stocznie, Statki

Co roku kilka, a nawet kilkanaście samochodowców, należących do renomowanych światowych armatorów, serwisowanych jest w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego SA. Z usług tej stoczni od kilkunastu już lat korzysta m. in. amerykański operator American Roll - On Roll - Off Carrier (ARC), wiodący amerykański przewoźnik Ro-Ro, świadczący usługi liniowe w handlu międzynarodowym.

W ubiegłym roku wyremontowano tu dwa samochodowce operatora ARC: Patriot i Honor. W tym roku wpłynęły kolejne trzy statki ARC: Endurance, Freedom oraz ARC Independence. Wszystkie pływają pod flagą amerykańską.

Flota zarządzana przez ARC liczy 11 jednostek. Tak więc w bardzo krótkim czasie wyremontowano w Gdańskiej Stoczni Remontowej prawie połowę tej floty! A warto przypomnieć, o czym już kiedyś pisaliśmy na naszych łamach, że ze względów prawnych kontraktowanie do remontu statków pływających pod amerykańską flagą jest bardzo utrudnione. Najważniejszym aktem prawnym regulującym handel morski na wodach amerykańskich i pomiędzy portami USA jest The Merchant Marine Act of 1920. Znany powszechnie jako Ustawa Jonesa powstał w celu ochrony interesów Stanów Zjednoczonych. Zapisy tego aktu określają, że wszystkie towary transportowane morzem między portami amerykańskimi, mają być przewożone przez statki pływające pod banderą Stanów Zjednoczonych. Co więcej, statki te powinny być budowane i remontowane na obszarze Stanów Zjednoczonych. I choć zapisy ustawy przez lata ewoluowały, choćby w kwestii obsady załogi: aktualnie co najmniej 75 procent załogi musi być obywatelami USA, oraz remontów: maksymalnie 10 procent prac remontowych może odbyć się poza krajem – to niewątpliwie protekcjonizm, którym nacechowany jest rynek amerykański, utrudnia marketingowcom swobodne działanie. Okazuje się jednak, że dzięki wykorzystaniu pewnych zapisów we wspomnianej ustawie, w niektórych przypadkach statki z USA mogą być w pełni serwisowane w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Już 16 lat współpracy

Pierwszymi zakontraktowanymi przez stoczniowe biuro marketingu, wielkimi samochodowcami operatora American Roll - On Roll - Off Carrier były Liberty i Courage. Oba wpłynęły do Remontowej w 2006 roku. Każdy z nich mógł jednorazowo transportować na swoich pokładach (pierwszy z wymienionych na 12., a drugi na 13.) po blisko 7 tysięcy samochodów! W tamtym czasie zaliczane były do największych tego typu statków na świecie. Następne jednostki ARC, jakie przypływały do Gdańska na remonty to Independence II, Integrity oraz Honor (który w listopadzie ub. roku już po raz czwarty skorzystał z serwisowej opieki stoczniowców). W sumie tylko dwie jednostki z floty amerykańskiego operatora nie były serwisowane w Gdańskiej Stoczni Remontowej!

Cały artykuł można przeczytać w najnowszym, 43. numerze miesięcznika POLSKA NA MORZU dostępnym w punktach Empik i Salonikach Prasowych, w centrach handlowych i na dworcach. Wejdź na www.polskanamorzu.pl i zamów prenumeratę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4915 4.5823
EUR 4.6362 4.7298
CHF 4.7704 4.8668
GBP 5.4911 5.6021

Newsletter