Stocznie, Statki

W stoczni Remontowa Shipbuilding SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding zwodowano we wtorek 29 bm. statek wielozadaniowy Planeta I o numerze budowy B 618/2, zamówiony przez Urząd Morski w Szczecinie. To już drugi z serii statek wodowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W uroczystości wodowania udział wzięli m.in.: Piotr Soyka – prezes grupy kapitałowej Remontowa Holding, zarządy spółek należących do tej grupy, stoczniowcy, a także przedstawiciele władz państwowych: Grzegorz Witkowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Dorota Arciszewska-Mielewczyk - przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Maciej Styczyński - naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w MGMiŻŚ oraz przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych, posłowie na sejm, przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie na czele z Wojciechem Zdanowiczem – dyrektorem Urzędu, Zenonem Kozłowskim - zastępcą ds. oznakowania nawigacyjnego i Piotrem Jesionem – naczelnikiem Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego w Urzędzie Morskim, przedstawiciele Urzędów Morskich w Gdyni oraz Słupsku. Wodowaniu przyglądali się także uczniowie szkół oraz studenci trójmiejskich uczelni wyższych.

- Świętujemy dziś 1024 wodowanie w historii naszej stoczni, a zarazem dziewiąte w tym roku – mówił Marcin Ryngwelski, prezes stoczni Remontowa Shipbuilding SA. – Co więcej, jest to już drugie w tym roku wodowanie statku zamówionego przed 20 miesiącami przez Urząd Morski w Szczecinie. Nie tak dawno, bo w marcu kładliśmy stępkę pod budowę tej jednostki i już wtedy zapraszaliśmy na wodowanie w październiku. Jak Państwo widzą, projekt realizowany jest bez żadnych opóźnień.

Statki zostały zaprojektowane przez należące do grupy kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting i budowane są dzięki doświadczeniu polskiej kadry inżynieryjnej oraz zaangażowaniu pracowników stoczni, i firm współpracujących. To nie są pierwsze tego typu statki realizowane. Zastąpią one dwie wysłużone jednostki Planeta i Zodiak, które także zostały wybudowane w tej stoczni i przekazane armatorowi do eksploatacji w 1982 roku.

- Cztery lata temu, kiedy powstawało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej postawiliśmy sobie jeden cel, że Polska tak, jak 100 lat temu zaślubiła się z morzem, rzeczywiście musi zostać wyposażona w sprzęt, kompetencje i przywrócić jej należne miejsce na morskiej mapie świata i dzisiejszy dzień jest jednym z wielu, które o tym świadczą – mówił Grzegorz Witkowski, wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Dzięki polskim stoczniom, polskim fachowcom i polskim biurom projektowym udaje się wyposażyć polską administrację morską w nowoczesny sprzęt.

Kontrakt na budowę dwóch wielozadaniowych statków podpisano 5 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Pierwszy z nich - Zodiak II zwodowany przed trzema miesiącami, eksploatowany będzie przez Urząd Morski w Gdyni. Ten zwodowany dzisiaj realizować będzie swe zadania dla Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Obydwa statki o długości 60 m, szerokości 12,8 m i zanurzeniu 3,5 m będą osiągać prędkość 13 węzłów. Obsługiwane będą przez sześcioosobową załogę i 14 osób personelu specjalistycznego.

Spalinowo-elektryczny system napędu pozwoli na elastyczne wykorzystanie mocy przy wypełnianiu różnorodnych zadań. W codziennej eksploatacji jednostki przeznaczone będą do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, a także wykonywania i opracowywania pomiarów hydrograficznych. W przypadku wystąpienia katastrofy morskiej, będą mogły zostać wykorzystane do holowania, zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów, jak również wypełniania funkcji ratowniczych. W okresie zimowym, w przypadku wystąpienia zalodzenia torów wodnych, statki pełnić będą funkcje lodołamaczy pełnomorskich.

Obie jednostki budowane są według projektu wykonanego przez należące do grupy kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.

Budowa statków, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, zakończy się w 2020 roku. Zastąpią one 37-letnie jednostki eksploatowane obecnie przez Urzędy Morskie.

Agnieszka Latarska

Fot.: Bogdan Pięta, Piotr B. Stareńczak, Agnieszka Latarska, Krystian Wyrzykowski / PortalMorski.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3937 4.4825
EUR 4.6494 4.7434
CHF 4.5871 4.6797
GBP 5.3969 5.5059

Newsletter