Stocznie, Statki

Już w grudniu w zespole portowym Szczecin-Świnoujście ma pracować nowy, zbudowany w Turcji, holownik Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, pełniący funkcję jednostki pożarniczej.

Strażak-26 nie jest typowym statkiem pożarniczym. Jest to holownik przystosowany do pełnienia funkcji jednostki przeciw-pożarowej. Jest to zgodne z panującymi nie wszędzie, ale jednak dominującymi w większości portów współczesnymi trendami w tym zakresie.

Holownik będzie wprowadzony do eksploatacji na potrzeby zespołu portów, a nie - jak wcześniej informowały lokalne media szczecińskie (i w ślad za nimi - Portal Morski), z myślą o terminalu importowym LNG.

Dostawca holownika, broker Boğaziçi Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş., został wyłoniony w drodze przetargu. Według zapisanych w ogłoszeniu przetargowym kryteriów oceny, na wyborze zwycięzcy miały ważyć: cena brutto - w 80 %, wyposażenie dodatkowe - w 10 % i gwarancja (określona na minimum 12 miesięcy) - również w 10 %.

Termin składania ofert upłynął 8 września 2015 roku. Przetarg na "Dostawę holownika - statku pożarniczego z klasą pożarową FiFi1” ogłoszono bardzo późno, bo na początku sierpnia. Określono w nim termin dostawy holownika na połowę grudnia 2015. U jednego z podmiotów chcących wziąć udział w przetargu wzbudziło to podejrzenie zaistnienia pomyłki. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wyjaśnił w korespondencji przetargowej:

Zamawiający potwierdza powyższe terminy. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na zapis § 1 ust. 6 załącznika nr 6 do siwz (istotne postanowienia umowy), w którym zostało zapisane, że Wykonawca oświadcza, że jest świadomy tego, że jest technicznie niemożliwe zrealizowanie Zamówienia do dnia 15 grudnia 2015r. poprzez rozpoczęcie prac nad stworzeniem Przedmiotu Zamówienia w momencie podpisania Umowy, wobec czego Wykonawca oświadcza, że w momencie podpisania Umowy jest co najmniej w posiadaniu rozpoczętej konstrukcji, którą jest w stanie dokończyć w taki sposób, by zrealizować Zamówienie w terminie do dnia 15 grudnia 2015r.

Dodajmy, że wynik przetargu z określeniem wyłonionego zwycięzcy, ogłoszono 23.10.2015 r. Wybrany oferent miał więc na dostawę holownika, według warunków określonych w przetargu, niespełna dwa miesiące.

W świecie istnieje niejedna stocznia, budująca holowniki na zasadach spekulacyjnych (bez posiadanego zamówienia) i "na półkę". Jednostki takie są wstępnie wyposażone. Po otrzymaniu zamówienia stocznia musi je tylko doposażyć i ewentualnie nieznacznie zmodyfikować (w możliwym, ograniczonym zakresie) konstrukcyjnie, tak by spełniały wymogi zamawiającego. Dzięki temu możliwe jest oferowanie bliskich terminów dostawy. Z takiego modelu biznesowego znany jest m.in. lider budowy holowników - Damen Shipyards. Jednak tak późne złożenie zamówienia może ograniczać zamawiającemu wybór, zarówno pod względem technicznym, jak i konkurencyjności cenowej otrzymanych ofert. Tak krótki termin realizacji dostawy określony w warunkach przetargu od razu wykluczał z udziału w nim stocznie polskie, gdyż wiadomo było, że żadna z nich nie ma "wolnego" (niezamówionego) holownika w końcowej fazie budowy.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wyjaśnił, dlaczego zamówienie na dostawę holownika - statku pożarniczego nie mogło być złożone wcześniej. O zakupie nowego holownika, który miałby zastąpić dotychczasową jednostkę Strażak-25 ZMPSiŚ SA myślał już od dawna. W tym celu Spółka wystąpiła o dofinansowanie unijne w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Projekt znalazł się na liście rezerwowej.

W maju br. ZMPSiŚ SA dostał informację, o możliwości przesunięcia projektów z listy rezerwowej na listę podstawową pod warunkiem, że projekty będą zrealizowane jeszcze w tym roku. ZMPSiŚ przeanalizował sytuację i po przeprowadzeniu rozpoznania rynku uznał, iż jest realna szansa na zakup i odbiór holownika z klasą pożarową, który mógłby zastąpić jednostkę Strażak- 25, przy realizacji zadań z zakresu p-poż w porcie Świnoujście. Rozpoznanie rynku pokazało, iż jest co najmniej kilka stoczni budujących statki bez podpisanych kontraktów, które mogą być zainteresowane przystąpieniem do postępowania przetargowego. Takie rozwiązanie niesie za sobą pewne ograniczenia jakich nie ma przy realizacji własnego projektu, jednak w efekcie jednostka nowoczesna o wyższej klasie pożarowej zastąpi starą z licznymi ograniczeniami, której utrzymanie klasy wymaga coraz większych nakładów - czytamy w informacji ZMPSiŚ.

Dzięki intensywnej pracy ZMPSiŚ przy przygotowywaniu dokumentacji już na początku sierpnia ogłoszono przetarg na "Dostawę holownika - statku pożarniczego z klasą pożarową FiFi1”.

Holownik Strażak-26 reprezentuje zmodyfikowany (przystosowany do wymogów armatora) projekt oparty na standardowym, wyjściowym projekcie CND 32.5 m - 70 TBP hiszpańskiego biura projektowego Cintranaval - Defcar.

Spekulacyjna (rozpoczęta bez uprzedniego zdobycia zamówienia, już w październiku ub. r.) budowa holownika realizowana była początkowo pod roboczą, tymczasową nazwą Bogazici 21. Dopiero po zawarciu kontraktu na dostawę holownika dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, przemianowano go na Strażak-26 i już pod tą nazwą widoczną na burtach wodowano w dniu 20 listopada br. Jednostka o numerze budowy NB 59 powstała w Tuzli, koło Istambułu, w stoczni Gisan Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bogazici występuje tu jako główny kontraktujący, zlecający budowę podwykonawcy, czyli stoczni Gisan.

Jak poinformował lolalne media w Szczecinie Zbigniew Miklewicz, prezes ZMPSiŚ - Strażak-26 zastąpi wysłużonego Strażaka-25, zbudowanego w 1979 roku. Los tej jednostki nie jest na razie znany, ale jak wynika z doniesień zachodniopomorskich mediów - rozważane jest przekazanie go na cele muzealne.

Jak poinformował nas ZMPSiŚ - głównym zadaniem nowego holownika w klasie pożarowej Fi-Fi 1 będzie dbanie o bezpieczeństwo w zespole portów Szczecin-Świnoujście, a w szczególności w tym ostatnim.

PBS

Holownik typoszeregu CND 32.5 m - 70 TBP - charakterystyka podstawowa
(niektóre dane dla Strażaka-26 mogą się nieco różnić w stosunku do projektu standardowego, wyjściowego)
projekt   Cintranaval - Defcar (Hiszpania)   
stocznia   Boğaziçi Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. / Gisan Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş.
długość całkowita   32,50 m
długość między pionami   27,60 m
szerokość konstrukcyjna   11,70 m
wysokość boczna   5,60 m
zanurzenie konstrukcyjne   4,30 m
pojemność zbiorników paliwowych   253 m³
pojemność zbiorników wody pitnej   53 m³
pojemność zbiorników czynnika pianotwórczego   25 m³
prędkość w ruchu swobodnym   ok. 13 węzłów
uciąg na palu   70 T
silniki napędu głównego   2  3516C po 2100 kW (1600 obr. / min.)
pędniki azymutalne   2  Schottel SRP 1515 CP
urządzenia p-poż.   dla notacji klasy Fi-Fi 1
załoga   do 10 osób
klasyfikacja   Bureau Veritas

+5 Skandal
To, że Świno ma nowy holownik - super, ale dlaczego do cholery dla polskiego portu nie mogła go zbudować polska stocznia?
25 listopad 2015 : 07:52 Wacenty | Zgłoś
+8 ZE ZROZUMINIEM
A przeczytałeś artykuł ZE ZROZUMIENIEM? Polecam fragment: "Wykonawca oświadcza, że w momencie podpisania Umowy jest co najmniej w posiadaniu rozpoczętej konstrukcji, którą jest w stanie dokończyć w taki sposób, by zrealizować Zamówienie w terminie do dnia 15 grudnia 2015r.". W Polsce nikt nie buduje spekulacyjnie, na własne konto stoczni, więc nikt nie byłby w stanie dostarczyć jednostki do końca grudnia 2015 (a do tego czasu trzeba wydać pieniądze, bo to środku unijne jeszcze z perspektywy "do 2013"). Proste i oczywiste
25 listopad 2015 : 09:11 HOL | Zgłoś
+7 Mógł być polski...
... gdyby został, odpowiednio wcześniej zamówiony. Czy zarzadzający gazoportem nie wiedział, że taki holownik jest potrzebny?
25 listopad 2015 : 13:01 Ryszard | Zgłoś
+1 Dofinansowanie UE
A czy powodem nie byl fakt ze zakup bedzie wspolfinansowany z UE i tylko do konca roku mogli to rozliczyc (tak czy inaczej nie zwalnia to z planowania w wyprzedzeniem, oczywiscie)?
25 listopad 2015 : 14:47 innaoptyka | Zgłoś
+1 Dlaczego nie polski?
A może ZMPSŚ nie wiedział, że budowany jest gazoport ?
26 listopad 2015 : 10:12 DarekN | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter