Rybołówstwo

Wśród głównych środków UE i kraje sąsiadujące uzgodniły w ramach Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) wprowadzenie nowych narzędzi w celu śledzenia działalności wszystkich flot prowadzących połowy na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym oraz dzielenia się różnymi wieloletnimi planami zarządzania.

Nowy mechanizm będzie monitorował przypadki nieprzestrzegania przepisów za pomocą odpowiednich i proporcjonalnych środków. Aby skonsolidować wspólne wysiłki na Morzu Śródziemnym i zapewnić skuteczność środków na miejscu, w tym roku na stałe rozmieszczony zostanie statek patrolowy Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA).

Na 46. dorocznym posiedzeniu Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM), które odbyło się w dniach 6–10 listopada w Splicie, UE i kraje sąsiadujące zgodziły się wzmocnić równe warunki działania w zakresie kontroli i zarządzania rybołówstwem na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Jest to kluczowy krok w kierunku zapewnienia, aby wszystkie podmioty prowadzące działalność połowową przestrzegały tych samych norm, opartych na zasadach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Dzięki wysiłkom UE i ponad 12 innych państw nadbrzeżnych GFCM jednomyślnie przyjęła łącznie 34 wspólne środki. UE będzie wspierać wdrażanie środków i strategii GFCM 2030 za pomocą rocznej dotacji w wysokości 8 mln EUR.

Środki na rzecz większej zrównoważoności i ochrony różnorodności biologicznej

Środki uzgodnione na posiedzeniu GFCM przyniosą następujące pozytywne skutki dla Morza Śródziemnego i Morza Czarnego:

Większa zrównoważoność dzięki identyfikowalności: Identyfikowalność produktów rybołówstwa ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych praktyk (NNN). Nowe systemy dokumentacji połowów korala czerwonego w Morzu Śródziemnym i turbota w Morzu Czarnym pomogą określić pochodzenie produktów rybnych, zapewniając lepszą ochronę tych gatunków.

Dekarbonizacja jako odpowiedź na kryzysy energetyczne i zanieczyszczenie: GFCM będzie pierwszą regionalną organizacją ds. zarządzania rybołówstwem, która powoła stałą grupę roboczą i przyjmie plan działania na rzecz dekarbonizacji działalności połowowej. Ta grupa robocza określi działania mające na celu promowanie bardziej odpornego sektora na kryzysy energetyczne, zmniejszenie śladu węglowego oraz badania mające na celu ocenę wpływu narzędzi połowowych na dno morskie.

Zrównoważone zarządzanie koryfeną poprzez nowy plan wieloletni: GFCM zatwierdziła nowy wieloletni plan zarządzania koryfeną w Morzu Śródziemnym. Wieloletni plan działania opiera się na wspólnym wniosku UE-Tunezja, które są głównymi podmiotami tego rodzaju rybołówstwa. Celem wieloletniego planu działania i związanego z nim systemu inspekcji jest utrzymanie tego ikonicznego gatunku o wysokiej wartości handlowej na poziomach zarządzanych w sposób zrównoważony.

Ochrona wrażliwych gatunków i siedlisk morskich: W następstwie przewodnictwa UE GFCM przyjęła strategię ochrony wrażliwych gatunków i uruchomiła obserwatorium ds. gatunków obcych. Organizacja ds. rybołówstwa rozpoczęła badania pilotażowe w celu oceny ewentualnego rozszerzenia zakazu połowów włokami dennymi na wody położone bliżej powierzchni do 800 metrów.

GFCM skonsolidowała również istniejące środki w ramach wieloletniego planu zarządzania zasobami węgorza europejskiego. Długoterminowe środki zostaną określone w przyszłym roku w oparciu o wyniki regionalnego programu badawczego.

Utrzymując środki z poprzednich lat, GFCM postanowiła wzmocnić obszar ograniczonych połowów (FRA) w Zatoce Lwiej. UE, Maroko i Algieria uzgodniły również wdrożenie FRA w Kabliers Mound.

Kolejne kroki

Rada Unii Europejskiej omówi i ustanowi środki GFCM dotyczące uprawnień do połowów w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym na posiedzeniu w dniach 11–12 grudnia.

Kontekst ogólny

Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) jest regionalną organizacją ds. zarządzania rybołówstwem ustanowioną w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Odgrywa ona kluczową rolę w zarządzaniu rybołówstwem i jest uprawniona do wydawania wiążących zaleceń dotyczących ochrony i zarządzania rybołówstwem oraz rozwoju akwakultury. Jej członkami są UE, 19 państw basenu Morza Śródziemnego i trzy państwa regionu Morza Czarnego.

Dzięki zaangażowaniu politycznemu i ścisłej współpracy wszystkich stron i zainteresowanych stron oraz wiodącej roli UE organizacja aktywnie pracuje nad wzmocnieniem nowego zarządzania rybołówstwem ustanowionego deklaracjami ministerialnymi MedFish4Ever i Sofii, aby odwrócić przełowienie, zapewnić ochronę ekosystemów morskich oraz odporność i rentowność sektora rybołówstwa i akwakultury. Wszystkie decyzje i osiągnięcia opierają się na odnowionych zobowiązaniach zawartych w deklaracji ministerialnej MedFish4Ever.

0 Pełna treść listu do Kaczyńskiego i Sawickiego
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/rybolowstwo/54419-list-otwarty-polskich-rybakow-w-sprawie-ratowania-polskiego-rybolowstwa
13 listopad 2023 : 16:20 Przybrzeżny | Zgłoś
+5 LIST.....
Sztab Kryzysowy Polskiego Rybołówstwa Przybrzeżnego zwrócił się przed wyborami do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego .PRZED WYBORAMI czyli kiedy? dzień, tydzień, miesiąc, wcześniej bo wybory odbyły się 15 pazdziernika a DAR5OO twierdzi, że 4 dni temu dokonując wpisu na portalu morskim 03 listopad godzina 18 .Rozbieżność w zeznaniach . Panowie PIS już nie wróci a my chcemy się kasować nie ma co łowić ,nie jesteśmy już młodzi , przestańcie mieszać , dobrze wiecie że, Kaczyński już nic nie może. DAJCIE RYBAKOM GODNIE ODEJŚĆ Z ZAWODU,
13 listopad 2023 : 21:57 zombie | Zgłoś
+36 Blokada funduszy europejskich
Departament całkowicie zablokował fundusze europejskie dla tych co nie chcą lub nie mogą się skasować. Fałszowano dokumenty, dlatego dopóki nie pojawi się zgodne z unijnym prawem wsparcie dla niekasujących się spokoju już nigdy nie będzie, ani w Polsce ani w Brukseli.
14 listopad 2023 : 09:47 Darłowo | Zgłoś
+19 I to był wielki błąd
Tylko jakiś bezkarny kretyn mógł myśleć, że rybacy nie będą walczyć o swoje majątki jak im Unia dała na to pieniądze.
14 listopad 2023 : 13:12 Ostowy | Zgłoś
-14 Hahahahaha
No po prostu bawicie mnie tak że tchu nie mogę złapać. Będziemy walczyć, unia zła, unia dobra, departament ukradł, mir kłamie. Co wy za bzdury gadacie. Przecież to wy przelowiliscie Bałtyk i cieszcie sie ze ktoś chce wam za to jeszcze zapłacić żebyście poszli precz. Teraz po wyborach nikt już nie dorzuci grosza do morskich. Liczy sie prawdziwa produkcja żywności czyli akwakultura! Karpie pstrągi to jest przyszłość
14 listopad 2023 : 19:20 Sprawiedliwy | Zgłoś
+21 Sprawiedliwy
Często wkurzasz swoimi wpisami ale dzisiaj przybiłem ci pione .Z jednym się nie zgodzę RYBACY małoskalowi nigdy nie przełowili by Bałtyku oni uprawiają rybołówstwo selektywne .To są ludzie którzy w ciężkich warunkach wybierają z sieci korzenie trzepią trawę i meduzę wyciągają głowy ,ryb bo przecież foki mają większe prawa ,Więc nie oceniaj wszystkich RYBAKÓW jednakowo.
14 listopad 2023 : 21:00 zombie | Zgłoś
-21 Zoombie
Nieraz widziałem jak na puckiej wyciągali cienkie jak drucik węgorzyki i zostawiali w wiadrach. Później lokalnie pseudorybacy handlowali tym po restauracjach na zupę. Dodatkowo jak przybrzeżne może być selektywne łowiąc na haki? Ryba nie nadaje się po tym do niczego. Nic nie znaczy dla gospodarki rybołówstwo maloskalowe. Nawet lokalnie. Restauracje wola teraz kupić od hurtowni rybę bo jest to pewna dostawa. A starzy przybrzeżni handlarze fakturami chcieliby powrotu do tamtych czasów. Niestety nie będzie już powrotu. Nie ma dorsza nie ma handlu. Zostaje złom. No i akwakultura na która trzeba przelać z morskiej osi pozostałe po złomowaniu pieniądze
14 listopad 2023 : 21:16 Sprawiedliwy | Zgłoś
+10 p.s
Nie znam rybołówstwa zatokowego pisałem o morskich twardzielach. Jednak jesteś przybity.
14 listopad 2023 : 21:48 zombie | Zgłoś
-8 Sprawiedliwy do zombie -- Hahahaha!
"Ty masz kiłę, ja rzeżączkę- więc podajmy sobie rączkę"
14 listopad 2023 : 21:30 Piter | Zgłoś
+8 Koniec cwaniactwa
Jak zgłaszać nadużycia do OLAF-u
Można skontaktować się z nami anonimowo, bez jakichkolwiek formalności. Ważne jest, aby podane informacje były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty). Z OLAF-em można komunikować się w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

Nadużycia można zgłaszać w następujący sposób:

Online za pośrednictwem systemu zgłaszania nadużyć finansowych (system anonimowy; umożliwia bezpieczne przekazywanie dokumentów)

Przejdź do systemu zgłaszania nadużyć

Więcej informacji na temat systemu zgłaszania nadużyć finansowych

Pocztą

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgia
10 listopad 2023 : 10:08 Henryk7
15 listopad 2023 : 15:38 Obserwatorr | Zgłoś
-2 Ciekawe
No i co ty tam zgłosisz jak na wszystko mają papiery i podpisy członków komitetów. Heniu naprawdę chcesz wyłudzić pieniądze skoro nie plywales?
15 listopad 2023 : 17:18 Sprawiedliwy | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9567 4.0367
EUR 4.2903 4.3769
CHF 4.5349 4.6265
GBP 5.0003 5.1013

Newsletter