Rybołówstwo

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2023. Na podstawie tego wniosku państwa UE określą maksymalne ilości najważniejszych gatunków ryb handlowych, które można poławiać w basenie morskim.

Komisja proponuje zwiększenie uprawnień do połowów w odniesieniu do centralnego stada śledzia i gładzicy, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych poziomów w odniesieniu do łososia atlantyckiego oraz poziomów przyłowu dorsza atlantyckiego ze stada wschodniego i stada zachodniego, a także śledzia ze stada zachodniego. Komisja proponuje zmniejszenie uprawnień do połowów w odniesieniu do czterech pozostałych stad objętych wnioskiem, aby poprawić zrównoważenie tych stad i pomóc im w odbudowie.

Jestem nadal zaniepokojony złym stanem środowiska Morza Bałtyckiego. Pomimo pewnej poprawy nadal odczuwamy połączone skutki przeżyźnienia i powolnego reagowania na to wyzwanie. Wszyscy musimy wziąć na siebie odpowiedzialność i podjąć wspólne działania. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że nasze zasoby rybne będą znowu zdrowe, a nasi lokalni rybacy będą mogli znów liczyć na swoje źródła utrzymania. Przedstawiony dziś wniosek stanowi krok w tym kierunku - powiedział Europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius.

W ostatnich latach europejscy rybacy, a także przedstawiciele sektora rybołówstwa i władze publiczne podjęli istotne wysiłki na rzecz odbudowy stad ryb w Morzu Bałtyckim. Tam, gdzie dostępne były pełne opinie naukowe, uprawnienia do połowów już ustalono zgodnie z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w odniesieniu do siedmiu z ośmiu stad, co stanowi 95 proc. wyładunków ryb w ujęciu ilościowym. Jednak stada handlowe dorsza atlantyckiego ze stada wschodniego i stada zachodniego, śledzia ze stada zachodniego oraz wielu stad łososia zarówno w południowym Morzu Bałtyckim, jak i w rzekach państw członkowskich UE w południowym basenie Morza Bałtyckiego znajdują się pod silną presją środowiskową wynikającą z utraty siedlisk ze względu na degradację ich środowiska naturalnego.

Całkowite dopuszczalne połowy (TAC) opierają się na najlepszych dostępnych recenzowanych opiniach naukowych Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i są zgodne z wieloletnim planem zarządzania dla regionu Morza Bałtyckiego, przyjętym w 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę. Poniżej znajduje się szczegółowa tabela.

Dorsz

W odniesieniu do dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego Komisja proponuje utrzymanie poziomu całkowitego dopuszczalnego połowu ograniczonego do nieuniknionych przyłowów i wszystkich środków towarzyszących z uprawnień do połowów na 2022 r. Pomimo środków podejmowanych od 2019 r., kiedy to naukowcy po raz pierwszy zaalarmowali o bardzo złym stanie stada, sytuacja nie uległa jeszcze poprawie.

Stan stada dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego niestety pogorszył się, a biomasa spadła do rekordowo niskiego poziomu w 2021 r. Komisja zachowuje zatem ostrożność i proponuje utrzymanie poziomu całkowitego dopuszczalnego połowu ograniczonego do nieuniknionych przyłowów i wszystkich środków towarzyszących z uprawnień do połowów na 2022 r.

Śledź

Liczebność stada śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego utrzymuje się poniżej bezpiecznych granic biologicznych, a naukowcy piąty rok z rzędu zalecają zaprzestanie połowów śledź atlantyckiego ze stada zachodniego. Komisja proponuje zezwolenie na jedynie bardzo niski całkowity dopuszczalny połów ograniczony do nieuniknionych przyłowów i wszystkich środków towarzyszących z uprawnień do połowów na 2022 r.

W przypadku śledzia atlantyckiego w środkowej części Morza Bałtyckiego Komisja zachowuje ostrożność i proponuje zwiększenie całkowitego dopuszczalnego połowu o 14 proc. Jest to zgodne z opinią ICES, ponieważ wielkość stada nadal nie osiągnęła dobrego poziomu i opiera się na młodych osobnikach, co jest niepewne. Również zgodnie z opinią ICES Komisja proponuje obniżenie o 28 proc. poziomu całkowitego dopuszczalnego połowu dla śledzia w Zatoce Botnickiej, ponieważ liczebność stada spadła do poziomu bardzo zbliżonego do granicy zrównoważenia. Ponadto w odniesieniu do śledzia w Zatoce Ryskiej Komisja proponuje zmniejszenie całkowitego dopuszczalnego połowu o 4 proc. zgodnie z opinią ICES.

Gładzica

Chociaż opinia ICES pozwoliłaby na znaczne zwiększenie całkowitego dopuszczalnego połowu, Komisja zachowuje ostrożność, przede wszystkim w celu ochrony dorsza, który jest nieuniknionym przyłowem w połowach gładzicy. Wkrótce powinny wejść w życie nowe przepisy wprowadzające obowiązek stosowania nowych narzędzi połowowych, które mają znacznie ograniczyć przyłowy dorsza. Komisja proponuje zatem ograniczenie zwiększenia całkowitego dopuszczalnego połowu do 25 proc.

Szprot

ICES zaleca zmniejszenie całkowitego dopuszczalnego połowu w odniesieniu do szprota. Wynika to z faktu, że szprot jest gatunkiem ofiar dorsza atlantyckiego, którego stada nie są w dobrym stanie, a zatem byłby potrzebny do odbudowy stad dorsza. Ponadto istnieją dowody świadczące o nieprawidłowym raportowaniu połowów szprota, którego stada są w delikatnym stanie. W związku z tym Komisja zachowuje ostrożność i proponuje zmniejszenie całkowitego dopuszczalnego połowu o 20 proc. w celu ustalenia go w niższym przedziale maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY).

Łosoś

Stan różnych populacji łososia rzecznego w basenie głównym jest bardzo zróżnicowany, przy czym niektóre stada są bardzo słabe, a inne silne. Aby osiągnąć docelowy maksymalny zrównoważony odłów, ICES zaleciła w zeszłym roku zamknięcie wszystkich połowów łososia w basenie głównym. W odniesieniu do wód przybrzeżnych Zatoki Botnickiej i Morza Alandzkiego w opinii stwierdzono, że można zaakceptować utrzymanie połowów w okresie letnim. Opinia ICES pozostaje w tym roku taka sama, a zatem Komisja proponuje utrzymanie poziomu całkowitego dopuszczalnego połowu i wszystkich środków towarzyszących z uprawnień do połowów na 2022 r.

Kolejne działania

Rada przeanalizuje wniosek Komisji, tak aby mógł zostać przyjęty na posiedzeniu ministerialnym w dniach 17–18 października.

Kontekst

Wniosek w sprawie uprawnień do połowów wpisuje się w przyjęte przez Unię Europejską podejście przewidujące takie dostosowanie poziomu połowów, aby do 2020 r. osiągnąć długoterminowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju – tzw. maksymalne podtrzymywalne połowy (MSY) – które zostały uzgodnione przez Radę i Parlament Europejski we wspólnej polityce rybołówstwa. Wniosek Komisji jest również zgodny z intencjami politycznymi wyrażonymi w jej komunikacie Komisji „Dążenie do bardziej zrównoważonego rybołówstwa w UE: aktualna sytuacja i kierunki na 2023 r.” oraz z wieloletnim planem zarządzania stadami dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim.

Więcej informacji

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2023 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2022/109 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach – COM(2022) 415

Pytania i odpowiedzi na temat uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na 2023 r.Pytania i odpowiedzi na temat uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na 2023 r.

rel (Komisja Europejska)

 
+19 Paszowce
Armatorzy jednostek paszowych pękają że śmiechu!!! Komisja lakoniczne wspomina o przełowieniu sprosta i zmniejsza o 20 procent!!! Do połowy roku przełowili 400 procent !!! A do końca roku zostało kilka miesiecy. To w przyszłym roku przełowiom 420 procent !!!
23 sierpień 2022 : 17:39 Rybak 100 | Zgłoś
+30 Karma
Komisja mówi że są dowody , czyli …., obniżają tac a później z tego obniżonego pod koniec września wykręcą kwotę do spłaty z tac 2023. Dalej ci jest tak śmiesznie?? Znając naszych w Warszawie to znowu będziecie klepać biedę bo odpowiedzialność zrzucą na wszystkich. Czyli panowie paszowcy z Łodzi od12 do 24 metrów , gratuluje udanego eksperymentu w pelagice. Udało się wam zabić temat dorsza 2007 a w 3022 szproty i śledzie .
25 sierpień 2022 : 03:10 CórkaRybaka | Zgłoś
+22 Paszówka
Paszowce dokończą dzieła już niewiele im zostało niedługo będą piasek i muszle trałować
23 sierpień 2022 : 19:11 Knaga | Zgłoś
+2 Expert
Przepraszam, ale gdzie jest ustecki Expert o Tysiącu Nicków krzyczący "Bałtyk się odradza", "na zachodzie zwiększono limity dorsza" itd??
24 sierpień 2022 : 06:19 Gryf | Zgłoś
-3 duet
no i podobno nasz flagowy rybacki duet popisał się w ministerstwie, możemy zapomnieć że w przyszłym roku zobaczymy jakiekolwiek fundusze z nowego rozdania, brawo wy ;)
25 sierpień 2022 : 14:58 biały kieł | Zgłoś
+21 Jest dokładnie odwrotnie, Warszawa spotkanie z premierem Kowalczykiem
1. Minister Ciecióra nie znał projektu uchwały na komitet monitorujący 31 sierpnia
2. Premier Kowalczyk powiedział, że od wtorku już na zawsze to wyłącznie rybacy będą decydować o swoich unijnych pieniądzach a nie departament.
3. Rybacy mają zrobić na poniedziałek swoją uchwałę na komitet monitorujący, czyli wszystkie pozostałe fundusze idą na wojenne.
4. Fundusz 2021- 2027 będzie od nowa konsultowany z całym środowiskiem rybackim.
5. Nowy fundusz rybacki może być uruchomiony dopiero po całkowitym wykorzystaniu starego.
6. Jak ktoś chce znać szczegóły to dzwonić do rybaków, którzy byli w Warszawie u premiera Kowalczyka.
25 sierpień 2022 : 16:11 Rybak500 | Zgłoś
+4 Rybaczku 500+
Aż przykro się czyta twoje pseudo ustalenia. Czy myślisz że ktoś posłucha gościa który wysłał 80 armatorów łowić dorsza a później przez 12 lat smród się ciągnął za nimi? Jego czas się skończył
25 sierpień 2022 : 19:30 Sprawiedliwy | Zgłoś
+35 O czujności rybaków ciąg dalszy
Pisałem w poprzednim artykule, że musimy być czujni, żeby już więcej nie dać się okradać z pieniędzy unijnych które mają nas uratować. I proszę przykład z ostatniej chwili: minister na ostatnich spotkaniach z rybakami powiedział że dostaniemy odszkodowania tzw. wojenne w wysokości 30 000 000zł dla rybaków, a na komitet monitorujący, który odbędzie się 31.08.2022r przygotowali przesunięcie środków na ten cel w wysokości około 187 000 000 zł z czego 65 000 000zł jest z naszej osi. Podsumowując: chcą zabrać nam 65 000 000zł, dać 30 000 000zł. Co jeszcze ciekawsze 187 000 000zł - 30 000 000zł dla rybaków = 107 000 000 zostaje ???. Pozdrawiam, pytania kierować do departamentu rybołówstwa.
26 sierpień 2022 : 06:44 abc | Zgłoś
-14 Nie ten adresat
Już raz gazprom (czytaj Putin) zapłacił bałtyckim rybakom i teraz też by zapłacił gdyby do niego wystąpili , gdyż to on odpowiada za następstwa wywołanej wojny.
26 sierpień 2022 : 09:35 Kbyszek Zarnicki | Zgłoś
+22 O czujności rybaków ciąg dalszy
Wkradł się błąd, który prostuję :"Co jeszcze ciekawsze 187 000 000zł - 30 000 000zł dla rybaków = 107 000 000 zostaje ???. Pozdrawiam, pytania kierować do departamentu rybołówstwa", nie 107 000 000zł a 157 000 000zł ???. Pozdrawiam
26 sierpień 2022 : 09:33 abc | Zgłoś
+13 15 lat tak kradli, a może i dłużej
zero konsultacji społecznych , uchwała komitetu monitorującego zrobiona w hotelu, głosowanie komitetu i kasa płynęła, a Unia patrzyła baranim wzrokiem, oj będzie się działo i to ostro.
26 sierpień 2022 : 18:26 Przybrzeżny | Zgłoś
-9 Kradli
Tak kradli i brali dla siebie. Dramat. Co ty piszesz? Co ty palisz
27 sierpień 2022 : 09:38 Sprawiedliwy | Zgłoś
+12 Przecież wiesz o co chodzi
Może nie kradli dosłownie ale na pewno sprzeniewierzali pieniądze. Czyli pieniądze nie szły na ten cel co powinny. A przypomnę, że kasa miała iść przede wszystkim na wspieranie rybołówstwa przybrzeżnego.
27 sierpień 2022 : 11:49 Pan Kogito | Zgłoś
-19 Nie kradli a rozdawali
A dlaczego przybrzeżne? Czemu nie dla ruf? Przecież skoro mali nie maja co łowić to powinni się wyzlomowac lub zdechnąć. Jeżeli duży ma co łowić to jego powinno się wspierać. To samo dotyczy akwakultury. Pracują w się wspiera. Nie pracują likwiduje się zakład pracy. Odwieczne prawo ekonomiczne
27 sierpień 2022 : 12:34 Sprawiedliwy | Zgłoś
+24 Jednak dobrze mówią, że masz coś z główką
A zdechnąć to możesz sam. Ludzie umierają.
A na Twoje pytanie dlaczego nie rufy - odpowiadam krótko.
BO UNIA EUROPEJSKA TAK POSTANOWIŁA a państwa członkowskie się na to zgodziły. Wyjatkiem jest Polska gdzie pieniędzy nigdy nie ma dla rybołówstwa przybrzeżnego.
Przeczytaj 10 razy, może zrozumiesz.
27 sierpień 2022 : 12:43 Pan Kogito | Zgłoś
-11 Stulasz
A czy tymczasowe dostali? A ile dostają zwrotu z funduszu50% czy tak jak małe darmozjady 80% w środę przejdzie przesunięcie srodkow na wojnę i to są ostatnie pieniądze dla małych l. Następne będą tylko na złom. Widać ze w departamencie zaczęli myśleć o przyszłości i dlatego złomują statki
27 sierpień 2022 : 12:53 Sprawiedliwy | Zgłoś
+36 Odszkodowanie na zalewie szczecińskim i Odrze
Za 2 tygodnie zamknięcia połowu należą się !!! A za zamknięcie połowu na morzu za trzy lata nie należą się w mniemaniu ministerstwa??? Ciekawe jak to wytłumaczą to rybakom na morzu ???
26 sierpień 2022 : 21:19 Rybak 100 | Zgłoś
+18 Trafiłeś w dziesiątkę, rybaku, 10/10
Na czym polega różnica między Odrą a Bałtykiem? Rybakami na Odrze zajmuje się bezpośrednio rząd Morawieckiego a Bałtykiem od zawsze zajmuje się departament bez udziału rządów. To dlatego rybołówstwo bałtyckie posiadając miliardy unijnych funduszy jest w stanie upadku. Temat rzeka. Jedno jest pewne, koledzy, którzy spotykają się z ministrem Kowalczykiem powinni mu wyjaśnić o co w tym wszystkim chodziło a jeżeli okaże się prawdą, że minister Ciecióra nie znał projektu uchwały komitetu monitorującego to wchodzimy już wtedy w zupełnie inne klimaty. Pozdrawiam wszystkich kolegów bankrutów.
28 sierpień 2022 : 07:56 Bankrut | Zgłoś
-1 Bankrut
Jak mógł nie znać jak był u nas ostatnio i o tym mówił. W mirze i na Wolinie. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd. Nie szczujcie! Omawiał mechanizm wojenny mówił kto ile dostanie! Ludzie nie słuchajcie halwy . Gada głupoty. Słyszałem na własne uszy jak mówił stawki i ze program trzeba zmienić i po to komitet zwołuje. Dramat…
28 sierpień 2022 : 08:02 Sprawiedliwy | Zgłoś
+6 Bajki
No cóż . Zapomniał że wcześniej był w mirze i w Ustce - projekt rekompensaty został oparty o wyniki analizy miru. Okazało się że nie pasował bo kwota dla łódek nie była zbliżona do kwoty za zaległe 20 dni postojowego i się pokomplikowało. Ogłosili drugą ankietę ( paliwo, Boxy, szkolenia załóg ) i też analizę wykonywał mir . Zmienili na propozycje przedstawiona w Gdyni i Wolinie . Nie opublikowali do dzisiaj wyniku ankiet na stronie departamentu . A sprawa się już zaklepała . I tak : łódki do 12 dostają ptaki za 30 tysi plus wojenne . Łódki pow. 12 dostają zawyżone wojenne bo uwzględniono dni zaległe plus dodatek żeby zamknąć im gęby . Reszta została zrównana do 100 tysi bez uwzględnienia ich kosztów do grudnia czyli mniej niż 35 tys euro (160 tysi) dodatku plus możliwość pozostałe 35 tysi gdyby nie zapisali ze tylko dla kasujących się . Finalnie wygrywają przetwórcy którzy dostaną pomoc 3% od dochodu i dodatkowo wojenne.
28 sierpień 2022 : 09:11 Rybacki. | Zgłoś
+20 i to się nadaje do prokuratury
manipulowanie danymi tak by wyciągnąć kase to się nadaje do prokuratury
28 sierpień 2022 : 09:40 Bartłomiej Kowalczyk | Zgłoś
+20 Sprawa jest prosta jak drut
Anonimowi twórcy uchwały komitetu monitorującego ukryli przed Cieciórą jej treść, bo wynikało z niej, że zabierają rybakom 66 milionów a Ciecióra mówił na Wolinie że rybacy za wojnę dostaną z tego tylko 30 milionów. Tym samym chciano zrobić z ministra Ciecióry a właściwie Kowalczyka, szefa Komitetu Monitorującego, złodzieja rybackich pieniędzy, który im ukradł 36 milionów. Jutro rano Szanowny Pan Minister Ciecióra i jego dyrektor departamentu dostaną wniosek o wydanie wszystkich przesunięć rybackich funduszy od 2004 roku do dzisiaj wraz z kopiami wszystkich głosowanych uchwał komitetów monitorujących.
28 sierpień 2022 : 10:14 Kolberger | Zgłoś
+10 13 milionów
Może w Wolinie mówił już o 30 mi ale w Gdyni mówił o 13 mil. Tak manipulują od kwietnia . Najpierw że nie ma kasy , ale nagle po komunikacie komisji agencja ogłasza nabory na działania które nic wspólnego z wojna nie mają - zapewne stąd takie dziwne wyniki na listach rankingowych, bo koledzy musieli dostać kasę - pyt czy ich związanie z główną działalnością jest badane przed zatwierdzeniem czy już nie . Później opowiadają że na postojówke zaległa za 12 dni i dla jednostek pow. 24 metry za 180 dni plus obniżka kwot bo grobarczyk załatwił nowe współczynniki na 4 miliony rocznie dla paszowców od 12- do 24 jako rekompensatę za obniżkę kwot połowowych . Nie ma kasy bo unia mówi że nie . Okazuje się że to była tylko zabawa z wami bo kasa była i jest ale ktoś podjął decyzje że miliarderów przetwórczych trzeba wspierać bo wykupią z kutrami całą kwotę połowową a później za takie numery postawi się ich w stan oskarżenia i przejmie ich majątki w ramach państwowego konsorcjum spożywczego
28 sierpień 2022 : 10:30 Rybacki. | Zgłoś
-10 Piękne bajki
No powiem wam że coraz lepiej. Takich głupot dawno nie czytałem. Ciekawe jak będzie komitet przebiegał. Jak departament zrobi z was debili
28 sierpień 2022 : 10:56 Sprawiedliwy | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.9354 5.0352
EUR 4.8081 4.9053
CHF 5.0276 5.1292
GBP 5.4201 5.5295

Newsletter