Rybołówstwo

Komisja Europejska zaproponowała dziś zmianę legislacyjną Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2014-2020 (EFMR), która umożliwiłaby wprowadzenie dodatkowych środków kryzysowych w celu wsparcia sektorów rybołówstwa i akwakultury UE w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Uzupełnia to pierwszy pakiet środków antykryzysowych przyjętych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EMFAF) w dniu 25 marca. Obejmuje rekompensatę finansową za dodatkowe koszty, utracone dochody i przechowywanie produktów, a także za tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, w przypadku, gdy jest ona obecnie niebezpieczna.

Sektory rybołówstwa i akwakultury zostały mocno dotknięte wojną w Ukrainie. W ramach EFMR nadal dostępne są środki finansowe. Dzięki temu wnioskowi dajemy państwom członkowskim możliwość ich realokacji - powiedział Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Wykorzystanie środków pozostałych z lat 2014-2020 na wsparcie kryzysowe

Agresja militarna Rosji na Ukrainę spowodowała wzrost cen energii i surowców, generując bardzo wysokie dodatkowe koszty operacyjne i ograniczając marże w sektorach rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa owoców morza. Wojna doprowadziła również do zapobiegawczego przerwania działalności połowowej na niektórych obszarach. Po przyjęciu dzisiejszego wniosku państwa członkowskie będą miały możliwość szybkiego przyznania wsparcia finansowego na dodatkowe koszty i straty gospodarcze wynikające z kryzysu, w szczególności:

- Rekompensata finansowa za czasowe zaprzestanie działalności połowowej w przypadku, gdy agresja militarna Rosji na Ukrainę zagraża bezpieczeństwu operacji połowowych. Rekompensata ta nie podlega pułapowi finansowemu ani maksymalnemu okresowi obowiązywania ustalonemu dla innych przypadków czasowego zaprzestania;
- Rekompensata finansowa dla organizacji producentów, które przechowują produkty rybołówstwa lub akwakultury zgodnie z mechanizmem przechowywania określonym w rozporządzeniu (UE) nr 1379/2013;
- Rekompensata finansowa dla podmiotów sektora rybołówstwa i akwakultury (w tym sektora przetwórczego) za utracone dochody i dodatkowe koszty poniesione w związku z zakłóceniami na rynku spowodowanymi agresją militarną Rosji na Ukrainę i jej wpływem na łańcuch dostaw rybołówstwa oraz produkty akwakultury.

Wniosek wprowadza te systemy rekompensat do istniejących środków EFMR, aby ułatwić ich szybkie wdrożenie.

Wniosek wprowadza również mechanizmy elastyczności, aby ułatwić szybkie wdrożenie tych nowych środków:

- Uproszczona procedura zmiany programów operacyjnych państw członkowskich w zakresie wprowadzenia tych środków, w tym realokacji środków finansowych.
- Kwalifikowalność wydatków z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. dla tych działań.
- Możliwość przesunięcia stałych kwot początkowo zarezerwowanych dla niektórych środków EFMR (tj. kontroli i egzekwowania, gromadzenia danych) na nowe środki związane z kryzysem .

Następne kroki

Jest to wniosek ustawodawczy, który będzie musiał zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, zanim będzie mógł wejść w życie.

rel (European Commission)

+13 Warto pisać listy do Komisarza
Sam bym lepiej tego nie wymyślił, skoro nienaruszalne dotychczas pieniądze z kontroli idą do rybaków to jest to chyba to o co chodziło, nowa pani dyrektor departamentu będzie miała mocne wejście a PiS wygra kolejne wybory.
14 kwiecień 2022 : 10:26 Rybacki | Zgłoś
-5 Naiwny?
Przepraszam, ale Ty jesteś tak naiwny czy tak glupi? Przecież decyzję zapadły zanim ten list napisaliście, a o jego istnieniu Komisarz nie wie do dzisiaj, o przeczytaniu nie wspominam. W czym interesie robisz ludziom wodę z mózgu i przypisujesz sobie rzeczy których nie zrobiłeś? Antoni M. to może od Ciebie uczyć się mitomani
14 kwiecień 2022 : 12:20 Gryf | Zgłoś
-9 Halwa
Halwa leki,
Leki proszę
14 kwiecień 2022 : 15:14 Sprawiedliwy | Zgłoś
-13 Widać ze kończył studia 10 lat…
Oddaj za dorsza z 2007 roku lepiej. Kazał iść w morze a teraz ciągnie na dno innych
14 kwiecień 2022 : 15:30 Sprawiedliwy | Zgłoś
+5 Pomoc
Tylko pamiętajcie że trzeba mieć wyplywane 120dni ot taka pomoc
14 kwiecień 2022 : 17:18 Knaga | Zgłoś
-1 Wstyd czytać
Oni myślą że przez ich listy UE podejmuje strategiczne decyzje o zarządzaniu rybołówstwem. I pomyśleć że to się dzieje naprawdę? I co najgorsze oni piszą i wierzą że ich listy mają moc. Teraz wiadomo dlaczego nikt z nimi nie rozmawia.
15 kwiecień 2022 : 10:30 andrzej.mielczarek | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2529 4.3389
EUR 4.5575 4.6495
CHF 4.4327 4.5223
GBP 5.3466 5.4546

Newsletter