Prawo, polityka

Dyrektywa 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro ma wejść w życie 4 czerwca br.

Rada UE przyjęła 25 kwietnia 2023 r. nowe przepisy w celu zaostrzenia wymogów stateczności statków pasażerskich typu ro-ro (roll-on / roll-off), znanych jako promy pasażersko-samochodowe lub promy ro-ro. Nowa dyrektywa odegra istotną rolę w zapewnianiu w UE bezpieczeństwa zarówno statków, jak i ich pasażerów zgodnie z nowymi międzynarodowymi normami w tym obszarze.

Statki typu ro-ro obsługują wiele połączeń morskich między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a państwami trzecimi. Mają więc duże znaczenie dla transportu osób i towarów w Europie. Wniosek dotyczący zmiany obowiązującej dyrektywy nawiązuje do wypadków morskich, takich jak zatonięcie promu Estonia w 1994 r.

Zmieniona dyrektywa zagwarantuje w możliwie największym stopniu, że wymogi stateczności dla statków pasażerskich w stanie uszkodzonym będą spójne z mającymi zastosowanie międzynarodowymi normami, które zostały niedawno uaktualnione przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w ramach przyjętej w 2020 r. Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencji SOLAS).

IMO wprowadziła niedawno nowy model oceny zdolności dalszego działania statków pasażerskich typu ro-ro w stanie uszkodzonym i nowe dotyczące ich wymogi. Te nowe normy międzynarodowe nie są jednak w pełni zgodne z wymogami obowiązującymi już w Unii w odniesieniu do nowych statków o niewielkich rozmiarach. Dlatego też proponowany akt przewiduje utrzymanie wymogów bezpieczeństwa na poziomie równoważnym do poziomu zapewnianego prawem UE obowiązującym te statki.

Zmieniona dyrektywa ma też wprowadzić surowsze wymogi dotyczące włączania do floty w Unii już istniejących statków o dużych rozmiarach jeszcze niecertyfikowanych w Unii. W tekście nowej dyrektywy zachowano ogólny cel pierwotnego wniosku Komisji. Wyjątkiem jest wydłużenie okresu transpozycji z 12 do 18 miesięcy.

Dalsze działania

Nowa dyrektywa ukazała się w Dzienniku Urzędowym UE L 128 z dnia 15.5.2023, a jej przepisy wejdą w życie 20 dni później, czyli 4 czerwca br. Państwa członkowskie będą mieć 18 miesięcy na przeniesienie dyrektywy do prawa krajowego.

Kontekst

W ramach programu Komisji Europejskiej dotyczącego sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) oraz programu lepszego stanowienia prawa, a także zgodnie z zapowiedzią zawartą w białej księdze w sprawie transportu z 2011 r., 18 lutego 2022 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy 2003/25/WE w odniesieniu do włączenia surowszych wymogów stateczności dla statków pasażerskich typu ro-ro i dostosowania tej dyrektywy do wymogów stateczności określonych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

W wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych obaj współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie polityczne w sprawie tego dossier 6 grudnia 2022 r.

rel (Rada UE)


Stara dyrektywa - tutaj.

Nowa dyrektywa - poniżej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.1237 4.2071
EUR 4.4277 4.5171
CHF 4.5592 4.6514
GBP 5.1538 5.258

Newsletter