Prawo, polityka

Komisja Europejska 17 czerwca 2020 roku opublikowała BIAŁĄ KSIEGĘ w sprawie wyrównania szans w zakresie dotacji zagranicznych”. Zawiera ona kompleksową analizę przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej dotyczących konkurencji i handlu, oraz szereg propozycji, które mają pomóc całej gospodarce europejskiej w rozwiązaniu problemu subsydiowania przez kraje spoza Unii Europejskiej swoich produktów, w szczególności Chin, wypaczając przez to zasady zdrowej i uczciwej konkurencji. Dotyczy to również przemysłu stoczniowego, o ochronę przed takimi nieuczciwymi praktykami Związek Pracodawców FORUM OKRETOWE usilnie zabiega.

BIAŁA KSIĘGA zawiera kompleksową analizę dotychczasowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących konkurencji, handlu, zamówień publicznych i sposobów finansowania. Zasadniczo stwierdza, że jakkolwiek przepisy Unii Europejskiej przyczyniły się do zachowania równych szans działania na rynku wewnętrznym w odniesieniu do subwencji pochodzących z państw członkowskich UE, to nie zrobiły tego w odniesieniu do subwencji pochodzących z krajów spoza UE, mimo że naruszają one zasady uczciwej konkurencji na rynku UE.

BIAŁA KSIĘGA uznaje również, że subwencje zagraniczne mogą być spowodowane celami politycznymi i strategicznymi, takimi jak: ustanowienie silnej obecności w UE oraz przejęcie i transfer technologii do zakładów produkcyjnych poza UE. Wreszcie BIAŁA KSIĘGA uznaje, że firmy z UE nie zawsze mają szansę konkurowania z firmami korzystającymi z zagranicznych subwencji, przy czym te ostatnie są w stanie przedstawić korzystniejsze oferty, często poniżej kosztów produkcji.

Opublikowanie BIAŁEJ KSIĘGI otworzyło proces konsultacyjny, w trakcie którego do 23 września 2020 można było składać wnioski i uwagi, w oparciu o które Komisja Europejska planuje wprowadzić w życie odpowiednie regulacje prawne już w roku 2021.

O skomentowanie przebiegu tych konsultacji poprosiliśmy dyrektora Biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Ireneusza Karaśkiewicza:

- Rozmawialiśmy już o tym wcześniej, ale przypomnijmy... Jaki jest główny powód wydania owej BIAŁEJ KSIĘGI w sprawie wyrównania szans w zakresie dotacji zagranicznych przez Komisję Europejską?

- Docelowo – obrona przemysłu i wytwórczości w UE przed nieuczciwą konkurencją, pochodzącą z krajów spoza UE, głownie z Chin. Wieloletnie doświadczenie z obowiązującymi regulacjami UE dotyczącymi konkurencji, handlu, zamówień publicznych i finansowania każą stwierdzić, że przepisy te zawierają zasadnicza lukę regulacyjną, ponieważ nie chronią rynku przed wyrobami subwencjonowanymi pochodzącymi spoza obszaru UE, głównie z Chin, przez co wypaczają rynek i narażają na upadek całe sektory wytwórcze w Europie. Również przemysł okrętowy, od lat zmaga się z nieuczciwą konkurencją krajów dalekowschodnich, głownie z Chin i Korei Południowej, które – w przeciwieństwie do krajów członkowskich UE - w sposób nieskrępowany stosują różnego rodzaju subwencje rządowe, wspierające ich producentów.

- Jakie działania podejmuje w tej sprawie FORUM OKRĘTOWE ?

- Jesteśmy członkiem SEA Europe, organizacji lobbystycznej mającej siedzibę w Brukseli i reprezentującej  interesy całego europejskiego przemysłu okrętowego przed organami Unii Europejskiej. Z kolei SEA Europe stworzyła szerszy sojusz – z AEGIS Europe – organizacją zrzeszającą grupy reprezentujące przemysł wytwórczy w Europie. Organizacja ta od lat niezwykle energicznie lobbuje na rzecz zmiany regulacji UE, tak by przeciwdziałać nieuczciwej, subsydiowanej konkurencji chińskiej.

- Jak przebiega proces konsultacyjny BIAŁEJ KSIĘGI?

Do 23 września 2020 trwał proces konsultacji publicznych i można było składać wnioski i uwagi, w oparciu o które Komisja Europejska planuje wprowadzić w życie odpowiednie regulacje prawne już w roku 2021. Do procesu konsultacyjnego SEA Europe wynajęło jedną z najlepszych kancelarii prawnych, specjalizującą się w prawie międzynarodowym, dotyczącym branży okrętowej, która przygotowała kompleksową odpowiedź i propozycje rozwiązań mające na celu ochronę przemysłu okrętowego w Europie przed nieuczciwą azjatycką konkurencją.

Zawiera ona nie tylko propozycje regulacji prawnych i stworzenia ośrodków monitorujących, ale również obejmuje propozycje uregulowania polityki finansowej instytucji europejskich, w tym w szczególności subsydiowania przez EU producentów pochodzących spoza Europy. Producenci ci często wspierani są finansowo również w swoich krajach, co prowadzi do zjawiska podwójnego subsydiowania, a to stawia szeroko rozumiany europejski przemysł – w naszym przypadku – okrętowy, na bardzo trudnej konkurencyjnie pozycji.

Ważny jest również aspekt związany z przygotowaniem funduszu odbudowy gospodarek krajów UE po pandemii COVID-19 – chodzi o to, aby z programów pomocowych skorzystały podmioty działające na terenie UE, a nie producenci z Chin.

W lipcu i sierpniu mieliśmy wiele wideokonferencji uzgadniających ostateczną wersję uwag SEA Europe do BIAŁEJ KSIĘGI. Ostatecznie stanowisko zostało zaakceptowane przez Komitet Dyrektorów SEA EUROPE i wysłane do Komisji Europejskiej 14 września 2020 r.

Dzięki uzyskaniu zgody SEA Europe, można zapoznać się z pełną treścią tego dokumentu, dostępnego pod poniższym linkiem:

Uwagi SEA Europe do BIAŁEJ KSIĘGI Komisji Europejskiej w sprawie wyrównania szans w zakresie dotacji zagranicznych

- Jaki będzie kolejny krok ?

Proces przygotowawczy do nowych regulacji trwa dalej i w tej chwili w SEA Europe pracujemy nad dokumentem zwanym „Inception Impact Assessment” (IIA) – czyli Wstępną Oceną Skutków. To decydujący krok w standardowej procedurze Komisji Europejskiej, mający na celu przygotowanie nowych regulacji prawnych. Jest one zwykle uruchamiany po konsultacjach publicznych - w naszym przypadku zakończonych 23 września - i przed opublikowaniem wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej. Ostateczną treść dokumentu uzgadniamy wewnątrz SEA Europe w tej chwili. Wchodzimy na ostatnią prostą całego procesu. O dalszym jego przebiegu będę informował.

- Dziękuję za rozmowę.

GL

+4 No to odkryli
No to odkryli ameryke. Geniusze ci nasi eurokraci - kto by sie spodziewal, ze w Chiny robia co chca? I ze subsydiuja? No tego to nie wiedzielismy ani rok ani dwa ani 10 lat temu. Nikt tego nie wiedzial, ale nasi eurokraci nas teraz oswiecili. Dobrze ze mamy takich inteligentnych wizjonerow.
29 październik 2020 : 09:28 Robert2 | Zgłoś
+6 Spóźniony zaplon
Jakieś 10 lat za późno. Czy teraz europejscy armatorzy którzy zamawiaja statki w Chinach przestaną to robić, bo się przestrasza komisji Europejskiej?
29 październik 2020 : 13:40 Monia | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3937 4.4825
EUR 4.6494 4.7434
CHF 4.5871 4.6797
GBP 5.3969 5.5059

Newsletter