Prawo, polityka

Po wybuchu pandemii COVID-19, zastępca dowódcy Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (US Coast Guard) ds. polityki prewencyjnej opublikował Biuletyn Informacji o Bezpieczeństwie na Morzu (Marine Safety Information Bulletin), w którym informuje armatorów i operatorów statków o zmianie polityki w zakresie przedłużenia terminów uzyskania zgodności z przepisami dotyczącymi systemów uzdatniania wód balastowych dla statków, dla których pandemia wpłynęła na plany instalacji takich systemów.

W związku z poważnymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw i dostępności pracowników, do których doszło w wyniku epidemii koronawirusa, USCG rozumie, że armatorzy i operatorzy statków mogą mieć trudności z przestrzeganiem przepisów dotyczących zarządzania wodami balastowymi (Coast Guard Ballast Water Management Regulations), określonych w rozporządzeniu 33 amerykańskiego Kodeksu Przepisów Federalnych (Title 33 of the U.S. Code of Federal Regulations - CFR), część 151, podczęści C i D.

W świetle sytuacji "zamknięcia" gospodarki i zakazów podróżowania, wiążących się z zamykaniem granic państwowych, przerwami w pracy stoczni, zamykaniem magazynów, niemożności wysyłki / dostarczania wyposażenia i systemów okrętowych oraz ich części, a także, spowodowaną przez zawieszenie lotów pasażerskich w większości liniach lotniczych, niemożnością podróżowania techników, inżynierów, serwisantów i innych pracowników do miejsc remontów, dokowania i modyfikacji statków, problemów z dostępnością dokowania i miejsc w stoczniach remontowych oraz w związku z ograniczeniami wynikającymi z wymogów "social distancing", US Coast Guard zdecydowała o przedłużeniu wymaganych terminów uzyskania zgodności BWTS (systemów uzdatniania wód balastowych) dla statków, których obowiązują terminy do 1 kwietnia 2021 r.

Co do ogólnej zasady na wniosek armatora lub operatora US Coast Guard będzie przedłużał termin o maksymalnie 12 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie przedłużenie o więcej niż 12 miesięcy, ale USCG będzie wymagał w takim przypadku przedłożenia szerszego zakresu dokumentów.

Szczegóły w załączonym dokumencie:   plik w formacie PDF

rel (US Coast Guard)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.9354 5.0352
EUR 4.8081 4.9053
CHF 5.0276 5.1292
GBP 5.4201 5.5295

Newsletter