Prawo, polityka

Norwegia zezwoli na przyjazd niektórych obywateli Unii Europejskiej, którzy chcą podjąć pracę w sektorach, w których występują krytyczne braki siły roboczej, m.in. w rolnictwie i przemyśle naftowym, pomimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa - poinformował rząd Norwegii.

Od 16 marca Norwegia zabroniła wjazdu i pobytu cudzoziemcom, którzy nie mają odpowiednich zaświadczeń o prawie do pobytu na terenie tego kraju. Są jednak wyjątki.

- M.in. sektor rolniczy znajduje się w teraz sytuacji, w której jest uzależniony od pracowników sezonowych, aby wykonywać prace niezbędne na wiosnę - powiedziała Monica Mæland, minister sprawiedliwości. – Ważne jest, abyśmy znaleźli właściwe rozwiązanie do tego, aby walczyć z pandemią koronawirusa, a jednocześnie nie dopuścić do zatrzymania produkcji w kraju.

Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale jest częścią jednolitego rynku UE i w normalnych warunkach umożliwia swobodny przepływ obywateli z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - 27 państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Obywatele EOG pracujący w rolnictwie, rybołówstwie, przemyśle naftowym i gazowym, przy budowie zapór wodnych i farm wiatrowych, a także sieci energetycznych, mogą teraz przyjeżdżać do Norwegii. Wielu pracowników na norweskich platformach wiertniczych - najbardziej zarobkowej branży w kraju - to cudzoziemcy, którzy nie mają stałego pobytu.

Zwróciliśmy się do departamentu ds. cudzoziemców w Norwegii z prośbą o odpowiedź, czy w tej sytuacji wyjątkiem są także stoczniowcy i marynarze.

Oto informacja, jaką otrzymaliśmy:

"Pracownicy stoczniowi nie są uprawnieni do wjazdu na terytorium Norwegii, albowiem ich praca nie polega, w pierwszym rzędzie, na wykonywaniu czynności zawodowych w przemyśle naftowym.

Jednak pracownicy delegowani* z kraju należącego do EOG, którzy rozpoczęli pracę w Norwegii lub mają rozpocząć pracę, która będzie trwała trzy miesiące lub dłużej, mogą przyjechać do Norwegii w celu podjęcia pracy. Jeżeli pracownik stoczni jest pracownikiem oddelegowanym, może on przyjechać do Norwegii.

Do Norwegii mogą przyjeżdżać cudzoziemcy pracujący na instalacjach ruchomych lub stałych. Ponadto do Norwegii mogą przyjeżdżać również marynarze pozostający w drodze (podróży) na statek lub ze statku, legitymujący się ważną książeczką żeglarską."

*Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE42 "pracownik delegowany” oznacza pracownika, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje. Oddelegowanie może trwać dopóty, dopóki będzie to konieczne do zrealizowania konkretnego zadania.

Norwegia zgłosiła 5866 potwierdzonych przypadków koronawirusa, i jak dotąd ponad 70 zgonów.

AL, z mediów

-1 obserwator
teraz jak potrzebują rąk do pracy , to łaskawie zezwalają przyjeżdżać
niech sami sobie popracują skoro do tej pory mieli takie podejście
niestety oni na Polaków krzywo patrzą
08 kwiecień 2020 : 13:53 Marek Bobrowski | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter