Prawo, polityka

26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Białorusi w Mińsku odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Zasobów Wodnych.   

W wydarzeniu wzięła udział Anna Moskwa, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ, pełniąca funkcję Pełnomocnika Rządu RP ds. negocjacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych. Gospodarzem spotkania był Andriei Khmel, wiceminister zasobów naturalnych i ochrony środowiska Białorusi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele białoruskich ministerstw spraw zagranicznych oraz transportu i komunikacji, a także państwowego komitetu celnego Białorusi.

Tematem spotkania były uwagi i propozycje zmian treści projektu, zgłoszone podczas konsultacji międzyresortowych przeprowadzonych po spotkaniu negocjacyjnym, które odbyło się w MGMiŻŚ w dniu 11 lipca 2018 r. Zaproponowane zmiany zostały wzajemnie uzgodnione i stronom udało się uzyskać kompromisowy tekst, który będzie przedmiotem dalszych procedur krajowych, służących finalizacji prac nad porozumieniem dwustronnym. Obie strony podtrzymują chęć szybkiego podpisania porozumienia i rozpoczęcia współpracy.

Podpisanie porozumienia jest korzystne dla obu stron, przede wszystkim ze względu na zwiększenie szans na poprawę stanu wód transgranicznej rzeki Bug, w tym ochronę wód zlewni przed zanieczyszczeniem i nadmiernym poborem, ochronę przed powodziami i negatywnym wpływem oblodzenia, przeciwdziałanie zjawisku suszy, przywracanie bioróżnorodności, zrównoważony rozwój i zwiększanie dostępu do wody dla społeczeństwa i gospodarki.

rel (MGMiŻŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter