Porty, logistyka

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na "Przebudowę Nabrzeża Szyprów w Gdańsku" w ramach projektu: "Modernizacja wejścia do Portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA". Długość przebudowywanego obecnie nabrzeża wynosi 383,2 m, jego pierwszą część o długości 425,3 m wyremontowano w 2014 r.

Podpisanie umowy miało miejsce przy Nabrzeżu Szyprów na pokładzie jednostki kontrolno-inspekcyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni Kontroler-20, z udziałem m.in. dyrektora oddziału budownictwa hydrotechnicznego Erbud SA Przemysława Preissa i dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesława Piotrzkowskiego.

"Dzisiejsza umowa obejmuje ostatnie z zadań w bieżącym projekcie modernizacji wejścia wewnętrznego do Portu Gdańsk. Od 2010 roku, w ramach trzech etapów, Urząd Morski w Gdyni zrealizował prace w tym zakresie za kilkaset milionów złotych. Dzięki tym inwestycjom port staje się bezpieczniejszy ale również i atrakcyjniejszy dla mieszkańców oraz turystów, którzy mogą m.in. korzystać z nowych ciągów spacerowych oraz nowej infrastruktury ułatwiającej uprawianie sportów wodnych" - powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Wartość przedmiotu podpisanej dzisiaj umowy wynosi 28 471 085,09 zł. brutto, a jej wykonawca, firma Erbud SA ma 16 miesięcy na zrealizowanie zadania. Przebudowa nabrzeża stanowi element przedsięwzięcia "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA" o całkowitej wartości 156 mln zł.

Celem przedsięwzięcia jest powstrzymanie dalszej degradacji nabrzeża, które obecnie jest w złym stanie technicznym. Przebudowa ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa żeglugi poprzez wykonanie prac pogłębiarskich, podczyszczeniowych w rejonie inwestycji. Nowo powstała infrastruktura znacznie poprawi warunki postojowe jednostek pływających i może przyczynić się do rozwoju turystyki i rekreacji.

"To kolejny kontrakt w zakresie hydrotechniki w portfelu Erbud SA, czujemy się zaszczyceni mogąc realizować ten projekt. Zakres prac obejmuje budowę nowego nabrzeża na odcinku ok. 380 m wraz z jego wyposażeniem. Hydrotechnika jest jednym ze strategicznych kierunków ekspansji Grupy Erbud. Grupa celuje w realizację najbardziej złożonych projektów w tym obszarze, pozwalających na pełne wykorzystanie bogatego know-how Erbud z innych obszarów budownictwa" - powiedział dyrektor oddziału budownictwa hydrotechnicznego Erbud SA Przemysław Preiss.

W zakres prac wchodzą roboty rozbiórkowe, budowa nabrzeża, przebudowa istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, budowa elementów oświetlenie, wyposażenia i oznakowania, wykonanie robót czerpalnych - podczyszczeniowych w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża.

Pierwsze umowy na roboty budowlane w ramach IIIA zostały podpisane w lutym 2018 r. Dotyczyły one nabrzeża XVIII, Flisaków, Retmanów. Zakończenie realizacji całego etapu IIIA planowane jest na III kwartał 2023 r.

 • Projekt obejmuje przebudowę nabrzeży oraz tor wodny na Martwej Wiśle, na odcinku od mostu kolejowego do Polskiego Haka, który jest przedłużeniem toru wodnego wykonanego w etapie II "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie".
 • W ramach całego projektu wyremontowano i zmodernizowano:
 • Nabrzeże Flisaków II (143,15m) i Retmanów (ok. 938,9 m) - zostało odebrane 29.11.2019 r.
 • Nabrzeże XVIII - Sienna Grobla (ok.533 m) - zostało odebrane 24.01.2020 r.
 • Nabrzeże Flisaków I (163,96 m) - zostało odebrane 10.06.2020 r.
 • Polski Hak (355,5 m) - zostało odebrane 11.02.2021 r. tor wodny na Martwej Wiśle na odcinku od mostu kolejowego do Polskiego Haka - w tym tygodniu planowane są odbiory techniczne.

Przedsięwzięcie pt. "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III A" realizowane jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Wartość całkowita projektu to 156 mln zł, w tym 132,6 mln to dofinansowanie z UE.

Etap II realizowany był w latach 2012-2015 - szczegół znajdują się na stronie internetowej: https://www.umgdy.gov.pl/?p=3297#opis_projektu

W ramach Etapu II wykonano:

 • tor wodny na Martwej Wiśle
 • przebudowę i obudowę brzegów Kanału Płonie
 • przebudowę Nabrzeża Szyprów (odc.1)
 • przebudowę Nabrzeży Motławy (odcinki I-VI)
 • przebudowę i remont Nabrzeży Wyspy Ołowianka
 • przebudowę nabrzeża Motławy odcinek nr VII

Informacje na temat pierwszego etapu, realizowanego przez Urząd Morski w Gdyni w latach 2010-2012 można znaleźć w zakładce: "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I - przebudowa Falochronu Wschodniego", znajdującej się na stronie Urzędu: https://www.umgdy.gov.pl/?p=3948

rel (Urząd Morski w Gdyni

Od lewej: dyrektor oddziału budownictwa hydrotechnicznego Erbud S.A. Przemysław Preiss; dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.
Od lewej: pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni realizujący projekt w Wydziale Realizacji Inwestycji – Andrzej Przyborowski, Andrzej Małkiewicz oraz Ilona Górska; Piotr Wieczorek i Przemysław Preiss z firmy Erbud S.A oraz Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Przebudowa nabrzeża Szyprów w Gdańsku
Przebudowa nabrzeża Szyprów w Gdańsku
Przebudowa nabrzeża Szyprów w Gdańsku
Nabrzeże Szyprów - odcinek przeznaczony do modernizacji (widok w kierunku Mostu Wantowego)
Nabrzeże Szyprów - odcinek przeznaczony do modernizacji (widok w kierunku Mostu Siennickiego)
Od lewej: dyrektor oddziału budownictwa hydrotechnicznego Erbud S.A. Przemysław Preiss; dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.Od lewej: pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni realizujący projekt w Wydziale Realizacji Inwestycji – Andrzej Przyborowski, Andrzej Małkiewicz oraz Ilona Górska; Piotr Wieczorek i Przemysław Preiss z firmy Erbud S.A oraz Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w GdyniPrzebudowa nabrzeża Szyprów w GdańskuPrzebudowa nabrzeża Szyprów w GdańskuPrzebudowa nabrzeża Szyprów w GdańskuNabrzeże Szyprów - odcinek przeznaczony do modernizacji (widok w kierunku Mostu Wantowego)Nabrzeże Szyprów - odcinek przeznaczony do modernizacji (widok w kierunku Mostu Siennickiego)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3292 4.4166
EUR 4.5811 4.6737
CHF 4.7377 4.8335
GBP 5.29 5.3968

Newsletter