Porty, logistyka

Ponad 33 mln zł ze środków unijnych w nowe tereny inwestycyjne, w tym - w bezpośredniej bliskości portów, do końca 2023 roku przekażą władze samorządu województwa pomorskiego. Dzięki tym przedsięwzięciom ma powstać w regionie ponad 400 nowych miejsc pracy.

Wsparcie na ten cel - jak poinformował rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Michał Piotrowski - otrzymają dysponenci gruntów - m.in. gminy, spółki miejskie oraz prywatni inwestorzy, w tym przedsiębiorcy z sektora MŚP.

Fundusze europejskie na przygotowanie terenów inwestycyjnych pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

22,8 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczonych dla dysponentów (w tym właścicieli, ale też dzierżawców czy użytkowników wieczystych) dużych terenów, które są szczególnie atrakcyjne po względem inwestycyjnym. To grunty w korzystnej lokalizacji, dobrze skomunikowane z sieciami dróg, węzłami transportowymi, takimi jak porty morskie. Po uzbrojeniu i przygotowaniu gruntów beneficjenci środków unijnych zobowiązani są do ich komercjalizacji, czyli odsprzedaży lub dzierżawy pod inwestycje małych i średnich przedsiębiorców.

W wyniku dwóch rozstrzygniętych już przez UMWP konkursów dofinansowanie otrzymały cztery projekty, w tym dwa zlokalizowane w Gdańsku, po jednym w Słupsku i Rumi.

W Gdańsku dwa projekty Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARG, spółka miejska - PAP) swoim zakresem obejmą przygotowanie 10,3 ha terenów na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, stanowiącego bezpośrednie zaplecze logistyczne dla rozwijającego się Portu Gdańskiego, w tym terminalu głębokowodnego DCT. W efekcie tych inwestycji GARG na uzbrojonym terenie zlokalizowanych zostanie minimum 10 małych lub średnich przedsiębiorców. Łączna wartość obu projektów to 41,1 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 10,2 mln zł.

Beneficjentem konkursu jest też gmina Słupsk, która stworzy korzystne warunki do prowadzenia działalności MŚP poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych o powierzchni 15,3 ha. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Głobino - Strefa Płaszewko obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i sanitarnej oraz budowę drogi. Wartość tego przedsięwzięcia to 11,9 mln zł, a dofinansowanie z UE to 6,1 mln zł.

W Rumi przedmiotem projektu jest uzbrojenie 8,9 ha terenów inwestycyjnych położonych w północnej części miasta, w bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni. Prace obejmą budowę m.in. hali magazynowo-produkcyjnej, placu składowego i drogi wewnętrznej. Wartość projektu to 22,7 mln zł, a dotacja unijna wyniosła 6,5 mln zł.

Łączna wartość wymienionych czterech projektów w Gdańsku, Słupsku i Rumi to 75,7 mln zł. Pod inwestycje przygotowanych zostanie 34 hektary terenów. Szacuje się, że powstanie tam co najmniej 370 nowych miejsc pracy.

Kolejne 10,4 mln zł z budżetu UE zostało skierowanych przez zarząd województwa pomorskiego bezpośrednio do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą przygotować pod nowe inwestycje własne grunty: zagospodarować teren, wybudować halę produkcyjną czy magazynową.

W wyniku przeprowadzonego przez Agencję Rozwoju Pomorza SA (ARP) konkursu, dofinansowanie otrzyma 13 przedsiębiorców, każdy w kwocie nie przekraczającej 800 tys. zł.

Powstanie ok. 16 ha terenów inwestycyjnych oraz około 40 nowych miejsc pracy. Podpisano już 6 umów na realizację projektów. Wartość zakontraktowanych dotychczas inwestycji to łącznie ponad 35,6 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 4,8 mln zł.

Wśród beneficjentów konkursu prowadzonego przez ARP są firmy działające w różnych branżach - począwszy od sprzedaży oraz serwisowania maszyn wykorzystywanych w budownictwie, przeładunkach nietypowych towarów w oparciu o innowacyjne rozwiązania, magazynowaniu i przeładunku towarów ciężkich i ponadnormatywnych, po e-commerce czy branży artykułów reklamowych i promocyjnych.

Robert Pietrzak 

Fot.: gdansk.ukosne.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter