Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdynia wraz z Ministerstwem Inwestycji I Rozwoju wyłonił doradcę transakcyjnego, który dokona na rzecz Spółki świadczeń consultingowych w obszarach projektowych uwzględniając przede wszystkim zagadnienia ekonomiczno-finansowe, prawne oraz techniczne.

W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawców występujących wspólnie:

- Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,
- Domański Zakrzewski Palinka sp. k., Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 lok. 21 PIĘTRO, 00-124 Warszawa,
- WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa.

Formuła PPP pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych. Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów „polityką w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” Zarząd Morskiego Portu Gdynia zamierza zrealizować strategiczną z punktu widzenia dalszego rozwoju inwestycję zwiększającą potencjał przeładunkowy portu oraz pozycję konkurencyjną w regionie Morza Bałtyckiego w tej formule. Współpraca z doświadczonym doradcą jest gwarantem wyboru najlepszego partnera prywatnego do realizacji tego przedsięwzięcia. Port Gdynia działa zgodnie z zapisami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której jednym z celów jest wskaźnik mówiący o 25 proc. udziale inwestycji w PKB. Aby osiągnąć wyznaczony cel, polska gospodarka potrzebuje różnych źródeł i sposobów finansowania, formuła PPP jest jednym z nich.

Kolejne etapy inwestycji nie mogłyby się odbyć bez wsparcia legislacyjnego w kwestiach portowych. 9 sierpnia br. Sejm przyjął specustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Ma ona na celu wprowadzenie ułatwień, umożliwiających sprawną realizację projektów rozbudowy portów morskich. Według szacunków resortu bez nowej ustawy proces przygotowania inwestycji trwałby 7 lat, ale dzięki ustawie zostanie on skrócony do 3–4 lat.

Na sztucznym lądzie, w oparciu o istniejące nabrzeża: Śląskie i Szwedzkie, powstanie głębokowodny Port Zewnętrzny, wychodzący ponad obecny falochron ochronny, zwiększając powierzchnię portu o 151 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

rel (Port Gdynia SA)

+1 Warto by było
aby jednocześnie po wschodniej stronie gdyńskiego portu zewnętrznego były plany zbudowania nabrzeży min przydał by się tam terminal pasażerski dla dużych statków pasażerskich oraz inne terminale ,Aktualnie pokazuje się nam port zewnętrzny wraz z terminalem kontenerowym po stronie zachodniej. Dlatego ciekawi mnie jakie są plany dla wschodniej części portu zewnętrznego .
29 październik 2019 : 13:45 taka prawda | Zgłoś
+1 wątpliwości
Czytając ten artykuł pojawiają się wątpliwości. Czy PPP oznacza, współfinansowanie z funduszy UE odeszły w zapomnienie? Czy to oznacza że UE wycofała się z tej inwestycji? Czy prywatni inwestorzy podźwigną taką inwestycję nawet przy wsparciu Skarbu Państwa?
Martwi mnie, że inwestycja o wielkim znaczeniu dla Gdyni została dopisana do planów tylko dla uzyskania 25% udziału inwestycji w PKB.
Co nam chciał powiedzieć autor?
29 październik 2019 : 19:37 Martin | Zgłoś
+1 mgr inż.
Jeśli PPP - to nie ma to nic wspólnego z odpowiedzialnym rozwojem. PPP to publiczne koszty i prywatne korzyści. Najlepszym przykładem są inwestycje w infrastrukturę samorządową w tzw. naturalne monopole w formule PPP (np. spalarnie śmieci). PiS popełnia strategiczny błąd. Fatalna decyzja.
29 październik 2019 : 21:35 Jacek Pachucki | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter